Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kårkulla dyrt - billigt i Reso

Från 2013
Uppdaterad 14.06.2013 17:12.
Psalmsång på Ekenäs arbetscenter
Bildtext Arbetscentret i Ekenäs.

Till skillnad från i Raseborg så sköter Reso kommun själv en stor del av sina handikapptjänster sedan nästan tio år.
Enhetschef Paula Ranne som ansvarar för servicen för funktionshindrade i Reso.

- De klienter som tidigare funnits under specialsjukvårdsområdet är nöjda så som det är nu, säger enhetschef Paula Ranne som ansvarar för servicen för funktionshindrade i Reso.

Synen på funktionshindrade inom Reso kommun är att alla kommuninvånare ska behandlas lika.

- En person med utvecklingsstörning ska behandlas som vilken kommuninvånare som helst och och ha ett normalt liv, allt från att gå till butiken eller på bio till använda kommunens tjänster såsom skola, dagvård, handikappvård, åldrevård och så vidare.

Till exempel är klienterna på vanliga äldreboenden.

- En utvecklingstörning är inte en sjukdom, det är en egenskap,säger Paula Ranne.

Enhetschefen påminner också om att köptjänster kan vara dyra.

- Om en kommun använder köptjänster så går det inte för kommunen att påverka kostnaderna, säger Ranne.

I och med social- och hälsovårdsreformen är framtiden för Kårkulla oklar. I planerna finns att det ska finnas så kallade värdkommuner som ska fungera som upprätthållare av exempevis tjänster för funktionshindrade, inte nödvändigtvis de samkommuner som finns idag (såsom Kårkulla fungerar idag). Ytterligare finns en strävan att minska anstaltvården till ett minimum inom de närmaste åren.