Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Sparkrav hotar Paraisten lukio

Från 2013
Uppdaterad 17.06.2013 08:23.

En eventuell nedläggning av Paraisten lukio skall utredas. Det stipuleras i det åtgärdsprogram Pargas stadsdirektör Folke Öhman presenterade i slutet av maj. Drastiska sparåtgärder är nödvändiga för att Pargas skall klara sig ekonomiskt.

Tack vare statsandelar medför det finska gymnasiet inga oöverkomliga kostnader för staden. Men om gymnasiet läggs ner kan fastigheten i stället utnyttjas för grundskoleutbildning.

-Vi har akut behov för tilläggsutrymme för Koivuhaan koulu, säger Folke Öhman.

Ett alternativ är att grunda en ny skola för finska barn och ta gymnasiets hus i användning och det skulle betyda att gymnasiet måste läggas ner. I jämförelse med ett nybygge skulle inbesparingen bli stor.

-Det sparar 5 miljoner i investeringar om vi kunde använda gymnasiets fastighet för lågstadiet., säger Öhman.

Enligt Paraisten lukios rektor skulle en nedläggning av gymnasiet skada också den finskspråkiga grundutbildningen.

-Elva lärare delar sin tid mellan gymnasiet och högstadiet. I fall gymnasiet läggs ner blir det frågan om deltidstjänster, vilket gör det svårt att locka behöriga lärare till Pargas, säger Hannu Rantala.

I år har 31 nya elever antagits till Paraisten lukio. Enligt Rantalas beräkningar skulle endast hälften av dem kunnat räkna med att bli antagna till gymnasiet i St:Karins i fall gymnasieutbildning inte erbjudits i Pargas. Om Paraisten lukio läggs ner blir antalet sökande till Kaarinan lukio flera och medeltalet som krävs för att komma in blir högre. I Åbo är söktrycket till gymnasieskolorna högt och en del Pargasungdomar skulle få söka sig till Lundo eller Pemar.

Öhman anser inte att det skulle utgöra ett problem ifall finskspråkiga Pargasungdomar inte längre skulle erbjudas gymnasieutbildning varken i hemkommunen eller i den närmaste grannkommunen.

-Andra stadiet är en utbildning som är typiskt regional. Alla kommuner har inte gymnasium. Eleverna söker sig över kommungränserna redan nu, säger Öhman.

Gymnasiet kan undgå nedläggning ifall man hittar andra utrymmen för grundutbildningen, och till ett rimligt pris.

-Det är möjligt att man hittar andra lösningar. Men om alla sparförslag skjuts ner kommer vi inte att klara framtiden, säger Öhman