Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Fosforutsläppet i Östersjön är en miljökatastrof"

Från 2013
Uppdaterad 15.06.2013 17:21.
Bild: HS.

Ett gipsberg i Polen orsakar stora utsläpp av fosfor i Östersjön. Det är andra gången på ett drygt år som en gödselfabrik läcker fosfor.

Tidningen Helsingin Sanomat har tagit vattenprover som visar på höga halter fosfor nära gödselfabriken Fosforys gamla gipsberg i Gdansk.

Enligt tidningen läcker gipsberget upp till 220 ton utsläpp per år, vilket är mer än belastningen från alla finländska städer.

"En miljökatastrof som måste följas upp"

Docent Marko Reinikainen vid Tvärminne zoologiska station är bekymrad. - Det är utan vidare en miljökatastrof - främst för människorna som bor i det drabbade närområdet där effekterna är störst, men också för hela Östersjöns huvudbassäng och Finska viken.

De polska myndigheterna har meddelat Kommissionen för skydd av Östersjön (Helcom) att gipsberget inte orsakar utsläpp i havet. Reinikainen tar inte ställning till om myndigheterna döljer sanningen eller om deras uppskattningar och prover varit bristfälliga, men han säger att det är viktigt att situationen följs upp noggrant.

- Det här måste nu följas upp opartiskt från EU-håll. Det är viktigt att det här sker systematiskt. Inte bara så att någon råkar gå och ta ett par prover, säger Reinikainen.

Mindre än Kingisepp

Seppo Knuuttila, specialforskare på Finlands miljöcentral, säger att den polska fosforläckan är allvarlig, men ändå inte lika stor som läckan från gödselfabriken vid Kingisepp för några år sedan.

Efter att läckan vid Kingisepp täppts till minskade fofsorbelastningen på floden Luga med 90 procent, eller 1680 ton.

- Trots att läckan i Gdansk bara är ungefär en femtedel så stor som läckan vid Kingisepp kan den ändå få förödande konsekvenser till och med om bara en del av det
uppskattade utsläppet på 220 ton når Östersjön, säger Knuuttila.

Knappast enda läckan

Knuuttila tror att det kommer att avslöjas flera läckor från gamla gödselfabriker i Östersjöområdet. Han är inte säker på att de rapporter som Helcom nu har krävt av Östersjöländerna alltid stämmer överens med verkligheten.

- Uppskattningen på 220 ton visar att alla länders rapporter inte är helt sanningsenliga. Det borde göras en ordentlig utredning om gödselindustrisektorns verksamhet, säger han.

Diskussion om artikeln