Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rondell föreslås i krockkorsning i Ekenäs

Från 2013
Uppdaterad 12.12.2014 16:48.
Trafik i en korsning.
Bildtext Den här korsningen (Raseborgsvägen - Flemingsgatan) föreslås få en rondell.

Det borde byggas en rondell i den farliga korsningen mellan Flemingsgatan och Raseborgsvägen i Ekenäs. Uppförsbacken från Ladugårdsgatans håll längs Flemingsgatan måste då göras brantare så att man får en tillräckligt lång plan väntsträcka före rondellen.

En ny gatuplan för korsningen med gatuområden runt omkring föreslår också att gång- och cykelväg längs Flemingsgatan breddas. Det förutsätter att 15 träd fälls och gatubelysningen förnyas.

I gatuplanen finns också över parkeringsplatser för mer än trettio bilar vid Raseborgsvägen, på norra sidan. De äter upp en del av både grönområdet och körbanan.

Körbanan skulle bli mellan sju och sju och en halv meter bred. Politikerna i samhällstekniska nämnden väntas på tisdag godkänna gatuplanen och besluta att den läggs till offentlig påseende.