Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Blir Bromarv och Porkala udd "värdefulla landskap"?

Från 2013
Uppdaterad 17.06.2013 16:25.
En julidag i Bromarf skärgårdshamn.
Bildtext Skärgårdshamnen i Bromarv.
Bild: YLE / Robin Lindberg

Bromarv i Raseborg och Porkala udd i Kyrkslätt kan bli en del av de så kallade värdefulla landskapen i Finland. Vilka områden som är värdefulla i Nyland omprövas av Nylands Förbund och NTM-centralen i sommar.

Många landskap förändras, byggandet, näringsstrukturen och igenväxt kan förändra ett landskap mycket och därför ses de värdefulla vyerna över med jämna mellanrum. Också nya landskap kan listas som värdefulla.

Det är landskapsarkitekt Kristina Rinkinen som föreslår att bifoga Bromarv i Raseborg och Porkala udd på listan över värdefulla landskap i Nyland.

- I Bromarv finns delar av Salpausselkäåsen, vägnätet är kurvigt och åkermarkerna är småskaliga, motiverar Rinkinen. På Porkala udd finns många kulturhistoriskt värdefulla områden och postvägen på 1600-talet gick via det området, säger Rinkinen.

Bildtext Butiken i Bromarv.
Bild: YLE/Tove Virta

Det finns 150 områden i Finland som betecknas som värdefulla.

- De nya landskap man överväger att bifoga till listan ska komplettera dem som redan finns där och utgöra ett typexempel på en viss slags landskap, fortsätter Kristina Rinkinen. Listan över värdefulla landskap uppgjordes för 20 år sedan och särskilt kusttrakterna är bristfälligt inventerade, fastslår hon. Det finns andra fina mål vid kusten förutom Sveaborg.

11 värdefulla områden i Nyland

Det är miljöministeriet som står bakom den riksomfattande inventeringen av värdefulla landskap. Elva områden i Nyland finns med på listan, till dem hör Skärlandet i Raseborg, kulturlandskapet kring Fiskars-Antskog, Vanda ådal, ådalen runt Borgå å och Svartå kulturlandskap.

Lokalkännedom är avgörande när det gäller att upptäcka de värdefulla landskapen. Överinspektören vid Nylands NTM-central Henrik Wager uppmuntrar byföreningar och andra lokala aktörer att stå i direkt kontakt med landskapsarkitekt Matleena Muhonen och arkitekt Mari Jaakonaho i sommar.

I höst kan förslagen till nya unika landskap i Nyland kommenteras på Nylands förbunds nätsidor.