Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Gamlas hem i Dalsbruk säljs

Från 2013
Bostad i bakgrunden, euromynt i förgrunden
Bild: Yle

Gamlas hem i Dalsbruk säljs. Beslutet fattades i Kimitoöns kommunfullmäktige på måndag kväll, efter omröstning.

Carola Antskog och Martti Murto från Fri Samverkan samt Kurt Tuominen (VF) och Eija Lang (Gröna) ville att de tre bostadshusen i norra Dalsbruk skulle förbli i kommunens ägo men resten av fullmäktigeledamöterna tyckte att husen bör säljas.

Försäljningen har varit föremål för diskussion en längre tid.
I husen finns 38 hyrslägenheter. Köpesumman är 250 000 euro.

I avtalet ingår en klausul om att hyresavtalen skall vara i kraft åtminstone två år efter att köpebrevet undertecknats.
En av bostadslängorna säljs som rivningsobjekt.