Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Alla filer i bruk på Vasklotbron i Vasa

Från 2013
Uppdaterad 12.12.2014 16:48.
Jan-Ove Ingo
Bildtext Projektingenjör Jan-Ove Ingo
Bild: YLE/Sonja Rundt

Den förnyade Vasklot bro i Vasa är egentligen två broar med dubbla filer.
Bron är så gott som klar men saknar ännu trafikljus och körmarkering.

-Arbetena har pågått i drygt två år och försvårades av att båda brobankarna måste pålas, säger projektledningsingenjör Jan-Ove Ingo som varit stadens kontrollant.

Programmet är inte längre tillgängligt

Bankarna är belagda med röd rapakivi-granit och är den enskilt mest kostsamma delen av bron.
Själva brospannet är 21,3 meter långt.

Viktbegränsningen är nu 640 ton mot tidigare 200 ton.Trafiken över bron är mycket livlig. Den består till stor del av tung trafik.
I slutsumman på 5 miljoner euro ingår också trottoar och cykleled.
Utgångskalkylen för bron var 1 miljon euro - men den blev alltså fem gånger dyrare.

- Bron är riktigt fin - speciellt den röda graniten, säger de vasabor som har vägarna förbi.

Officiellt invigs Vasklot bro i slutet av augusti.