Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Botemedel för skolkning

Från 2013
Uppdaterad 18.06.2013 13:23.
Bild: Yle / Toni Pitkänen

Nu skall de högstadieelever som skolkar få mer uppmärksamhet och hjälp. På hösttermin får högstadierna i Borgå en ny gemensam handlingsplan för hur man skall fungera som stöd och vem man skall kontakta då skolans eget arbete inte räcker till för att få eleven till skolan.

Stor skolfrånvaro är ett symptom på att något inte fungerar. Orsakerna är många. Det kan vara något i skolan som mobbning eller svårigheter i något ämne. Det kan vara orsaker utanför skolan och då måste skolans personal ta reda på varför elever inte orkar stiga upp och ta sig till skolan, det berättar Carola Wiksten-Gustafsson, rektor för Strömborgska högstadiet.

Vårdnadshavaren måste anmäla ifall deras barn är borta från skolan. Lärarna fyller i elevernas närvaro i ett system som heter Wilma och som föräldrarna kan följa med i realtid. Det är inget nytt att skolans personal på alla sätt försöker reda ut varför en elev skolkar. Wiksten-Gustafsson berättar att varje olovlig frånvarotimme reds ut. Om frånvaron är ouppklarad ska skolan kontakta föräldern inom två dagar. Vårdnadshavaren tar ställning till om frånvaron är olovlig, sjukfrånvaro eller någon annan orsak.

Rektor Wiksten-Gustafsson berättar att detta är saker som redan görs men ibland känner sig skolans personal hjälplös och då är det bra att den nya planen finns och kan bidra med ett större nätverk. Det nya i handlingsplanen, som träder i kraft på höstterminen, är ett klarare system för när och vem skolan skall kontakta då skolan gjort allt vad de kan.