Hoppa till huvudinnehåll

Strömsö

Konsumenten får större insyn i den finska livsmedelshygienen

Från 2013
Uppdaterad 18.06.2013 15:03.
Bildtext Nina och Carita Rehnström på Café Norra.

Livsmedelshygien är något som berör oss alla i allra högsta grad. En illa förvarad köttbit kan i värsta fall leda till en sjukhusvistelse. I Finland är vi vana vid att lita på våra restauranger och matbutiker. Men med livsmedelssäkerhetsverket Eviras Oivaprojekt får livsmedelstillsynen en helt ny genomskinlighet.

Sedan mitten av maj kan vem som helst gå in på www.oivahymy.fi och läsa rapporterna från livsmedelsmyndigheternas hygieninspektioner. I Oivarapporterna ges inspektionsresultatet i form av smilisar: ett brett smil för ”utmärkt”, ett lite mindre smil för ”bra”, en streckmin för ”bör korrigeras”, och en sur min för ”dålig”. Åtta skilda moment ger varsin smilis, och det är det sämsta smilet som bestämmer slutresultatet.

Få rapporter hittills upplagda

Men tills vidare är det bara en bråkdel av alla livsmedelslokaler som finns utvärderade på nätet. Till de som lagts upp hör rapporten från Carita Rehnströms Café Norra, i Haga i Helsingfors. För Café Norras del blev det ett ”bra”-smil, alltså det näst bästa resultatet.

- Det var en av oss som inte hade arbetskläder – det var så kort efter att vi öppnade caféet. Och så var det en temperaturmätning i kyldisken vi inte hade gjort. Därför kunde vi inte få det bästa möjliga resultatet, säger Rehnström.

Enligt Rehnström är reglementen överlag motiverade.

- Fast ibland går myndigheterna nog lite till överdrift. Ibland borde sunt förnuft räcka till. Men tillsynen är nog bra – det är många ställen som inte inspekterats på många år, där det nog kunde behövas.

Lagen talar i ja och nej

Från och med nästa år ska rapporterna dessutom slås upp vid ingången till livsmedelslokalerna. Är det då helt representativt att det är den sämsta punkten på listan som avgör helhetsresultatet, alltså vilken smilis som står på dörren?

- Lagen talar i ja och nej, svarar Marina Häggman, överinspektör på Evira och ledare för Oivaprojektet.

- När det handlar om livsmedelssäkerhet kan vi inte utgå från något medeltal. Ifall det till exempel finns listeria- eller salmonellarisk, är livsmedelslokalen hälsovådlig, också om alla andra punkter är utmärkta.

Häggman understryker också att det inte bara är en smilis, utan hela rapporten – med delmomentens smilisar samt en kort verbal rapport – som slås upp vid ingången till den inspekterade livsmedelslokalen.

Inspektörerna har flere arbetsuppgifter

Men är det inte lite orättvist att endast en bråkdel av livsmedelslokalerna hängs ut på nätet, medan de flesta får gå oanmärkta?

- Kommunerna har sällan tillsyningsmän nog för alla lokaler. Och så ska vi minnas att livsmedelsinspektörer inte bara gör inspektioner i restauranger, storkök och butiker, utan de gör också sitt vanliga jobb. Blir det vattenkris i kommunen är det Oiva som får gå åt sidan.

- De tusen rapporter vi fått in sedan maj tycker jag är en utmärkt början, som tyder på att kommunerna intresserar sig för Oiva. Och att över 80 procent fått utmärkt eller bra tycker jag är ett gott resultat för den finska livsmedelshygienen.