Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Lönsamt med behärskad invandringspolitik"

Från 2013
Uppdaterad 19.06.2013 08:16.
Bildtext Inrikesminister Räsänen anser att invandringspolitiken ska vara behärskad för att vara lönsam
Bild: YLE/Tove Virta

Inrikesminister Päivi Räsänen (KD) håller med OECD-jämförelsen som visar att Finland vinner på att ta emot invandrare. Men enligt Räsänen ska invandringen vara kontrollerad.

- Invandringen är lönsam för Finland så länge den hålls under kontroll, säger Räsänen i en intervju för Yles Morgonettan.

Mer prat om kostnader än fördelar

OECD:s rapport från år 2011 visar att invandare är en större ekonomisk tillgång än börda för vårt samhälle.

Invandrare bringar in mera pengar till den offentliga sektorn i skatter och socialskydds- och pensionsavgifter än vad de får via olika tjänster och inkomstöverföringar.
Rapporten slår fast att Finlands offentliga sektor efter en uträkning blir på plus med en summa som motsvarar 0.16 procent av bruttonationalprodukten.

Inrikesminister Päivi Räsänen håller med:

- Diskussionen koncentreras kring flyktingar som ofta saknar utbildning som, så att säga, kommer hit för at leva på vårt samhälle. Man glömmer lätt den stora andelen utbildade invandrare som kommer hit för att arbeta, säger Räsänen.

- Trots att språkutbildning och integrering kostar går vi på plus. Invandrarna har fått all service i sina hemländer från födsel till utbildning. De här kostnaderna belastar alltså inte oss, säger Räsänen.

Invandring ska hållas under kontroll

Päivi Räsänen anser ändå att förutsättningen för att invandringen ska förbli lönsam för Finland är att man bedriver en behärskad invandringspolitik.

- Vi måste bedriva invandringspolitiken så att vi kan undvika liknande problem som de som har uppstått t.ex. i Sverige eller i Europa. Problem kan störa samhällsfreden och förorsaka tilläggskostnader, säger Räsänen.

I fjol sökte 2 905 personer om asyl i Finland och drygt 48 000 om asyl i Sverige.

Konkreta åtgärder för invandring i höst

Päivi Räsänen medger att resurserna för att integrera invandrare är otillräckliga.

- Vi har inte tillräckligt med resurser för tilläggsutbildning eller språkstöd för att kunna ta vara på den potential som invandrarna besitter, säger Räsänen.

I statens program för integrationsfrämjande lägger man upp mål för bättre integrationspolitik.

Bland målen finns bl.a. snabbare och effektivare integration, bättre språkutbildning och mer välplanerad tilläggsutbildning för invandrare. Man strävar också efter att halvera arbetslösheten för utländska medborgare fram till år 2015.

Räsänen lovar att strategin ska föra med sig konkreta åtgärder under hösten.

- Vi ska komma överens om ansvarsområden, bestämma om finansiering och eventuella lagändringar, säger ministern.

Diskussion om artikeln