Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå vill ha ersättning för tidigare arbeten i Merituulen koulu

Från 2013
Uppdaterad 19.06.2013 10:25.
Mögelsanering i Merituulen koulu i Ingå
Bildtext Mögelsanering i Merituulen koulu
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Radio Vega Västnyland: Ingå vill ha ersättning för bristfälligt arbete i Merituulen koulu

Programmet är inte längre tillgängligt

Ingå kommun tänker söka ersättning för de arbeten som senast gjordes i Merituulen koulus skolbyggnad och som nu måste göras på nytt. Det berättar kommunens fastighetschef Ilmari Viljanen.

Det finns många inblandade i byggnads- och renoveringsarbeten och några av dem har ansvar för att arbetena görs på rätt sätt. Frågan är vem som skall stå för ansvaret och eventuella ersättningar.

Då det gäller kommunens byggnadsinspektion säger rådgivningsingenjör Jari Hännikäinen på Nylands fastighetsförbund (Kiinteistöliitto Uusimaa) att tjänstemännen där handlar under tjänsteansvar. Ett arbete skall ha en ansvarig arbetsledare eller byggmästare, som anhåller om rätt att fungera i uppdraget för vart uppdrag skilt för sig, av den lokala byggnadstillsynen. Det gäller främst personens kompetens och att han/hon i tidigare uppdrag har skött uppdrag enligt god byggnadssed. Om ansvarspersonen å andra sidan försummar sina förpliktelser kan han eller hon hamna att svara för det i rätten.

Bevisbördan först hos entreprenören

Det finns enligt de allmänna avtalsvillkoren en första garantitid på två år utan undantag för allt material och det utförda arbetet. Bervisbördan, om något är fel, ligger under den här tiden hos entreprenören. Om beställaren (t.ex. kommunen) inom två år skriftligen anmäler, att något inte utförts enligt avtalet eller mot god byggnadssed måste entreprenören bevisa motsatsen eller utföra arbetet på nytt.

Senare har beställaren bevisbördan

Efter att de två åren har gått till ända, så är det byggherren som ansvarar för arbete och material upp till tio år från det att överlåtelseprotokollet har undertecknats. Det är slutanvändaren/beställaren, som då har bevisbördan och riktar en reklamation till byggherren tillsammans med en teknisk syneförrättningsrapport som grund för reklamationen. Det finns alltså bevisligen sådana fel, som hör till byggherrens tioåriga ansvarsområde. Sedan börjar reklamationsprocessen, säger Hännikäinen.

Ersättningsskyldigheten

Det ekonomiska ansvaret har de som fått ekonomisk ersättning för arbetet, det vill säga planeraren, entreprenören och byggherren i de fall där byggherren fått ersättning för arbetet. Om det finns en av beställaren och slutanvändaren anställd övervakare som fått ersättning för sitt arbete är också den ersättningsskyldig. Hännikäinen säger, att det finns fall då rätten har konstaterat att alla dessa är ersättningsskyldiga och de har dömts att solidariskt ersätta slutanvändaren/beställaren.

Den kommunala byggnadstillsynens ansvar sträcker sig enbart till de överenskomna 5-10 syneförrättningar, som hålls under byggnadsskedet.

Diskussion om artikeln