Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Byggfirman fick den detaljplan de ville

Från 2013
Uppdaterad 19.06.2013 11:05.
Det planerade torghuset i Jakobstad.
Bildtext Så här stort kan det planerade torghuset bli.
Bild: Pekka Elomaa

I Jakobstad fick Mäenpää Byggnads Ab som de ville. På tisdagen godkände tekniska nämnden en detaljplan för torgkvarteret enligt byggnadsfirmans och arkitekt Roger Wingrens ritningar.

Stadsplanearkitekt Pekka Elomaa ville se en annan lösning, men vid nämndens förra möte fick han uppdraget att gå byggfirman till mötes.

Från byggfirman hade de låtit förstå att satsningen på ett nytt affärs- och bostadshus kan läggas i malpåse om de inte får igenom sin lösning.

Nu har Elomaa levererat den detaljplan nämnden beställde. Det är en "modernistisk" lösning där man förskjuter byggnadsmassan mot Rådhusgatan och torget vilket samtidigt minimerar skuggningseffekten på gågatan.

Stadsplanearkitekt Elomaa ville själv ta fasta på en mera traditionell och historisk stadsstruktur där den högre delen av byggmassan ligger mot gågatan.

I nämnden blev det omröstning med resultatet 6-3, där minoriteten röstade för att förkasta förslaget.

I sin beredning skriver Elomaa att planeförslaget inte till alla delar motsvarar hans uppfattning om god planläggning.

Programmet är inte längre tillgängligt

Johan Karjaluoto, Bjarne Kull, Marja Eriksson, Vuokko Piippolainen och Peter Granholm röstade för detaljplanen. Kristina Lundström-Björk, Mervi Rantala och Eero Luomala var för att planen förkastas.

Detaljplanen sätts nu till påseende från och med 27 juni till 26 juli.

Utlåtanden begärs även av bland annat Museiverket och Södra Österbottens Närings-, trafik- och miljöcentral.