Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå: Vanda kör över oss

Från 2013
båtbrygga i hammars i borgå
Bildtext En marina med 100 båtplatser planeras i Bjursviken i Ingå, (bilden är inte från Bjurs området))
Bild: YLE/Stefan Härus

Ingå vill inte ha en båtmarina på Orslandet.

Vanda stad har fått lov av Södra Finlands regionförvaltningsverk att bygga en brygga för nästan 100 båtar på Bjurs friluftsområde.
Den L -formade 115 meter långa och nästan tre meter breda pontonbryggan skulle placeras mitt i Bjursviken.

Byggnads- och miljönämnden i Ingå anser att byggandet av en så stor brygga strider mot generalplanen och kan påverka miljön negativt.
Ingå vill att Vanda utreder vilka konsekvenser båttrafiken kommer att ha på miljön.

Ingå anser vidare att friluftsområdet inte bara är till för Vanda bor utan borde kunna besökas av alla. Dessutom anser de att såhär stora byggplaner borde diskuteras med kommunen de byggs i,vilket inte gjorts. Ingå känner sig därför överkörd av Vanda.

Grannarna har också motsatt sig bryggplanerna.

Ingå har nu lämnat in ett besvär mot byggplanerna till regionförvaltningsverket.
De vill att bygglovet upphävs och att inga arbeten får inledas förrän en ny generalplan gjorts upp.

Samhällstekniska nämnden i Ingå har dessutom beslutat om byggförbud på området.
Förbudet gäller i fem år eller tills det finns en ny delgeneralplan över Ingås inre skärgård

Diskussion om artikeln