Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Bakgrund: Berg av slaggämnen från gödselfabrik

Uppdaterad 22.03.2016 14:04.

Gipshögen i Polen är 40 meter hög och den består av slaggämnen från en gammal gödselfabrik från 1970-talet. Fabriken, som går under namnet Fosfory, producerade fosforsyra, som används inom gödselindustrin. Produktionen resulterade i omkring flera ton gipsavfall som läcker fosforföreningar ut i vattendragen.

Tidningen Helsingin Sanomat har bett specialforskare Seppo Knuuttila vid Finlands miljöcentral kontrollera vattenproven från Gdansk och de bekräftar misstankarna. Det är fråga om mycket höga fosfathalter, säger Knuuttila.

Enligt Knuuttila kan fosforutsläppen uppgå till 220 ton per år, vilket är rejält mer än vad alla finländska städer släpper ut i Östersjön. Fosfor göder algerna i havet.

Gipsberget är omgivet av vattenbassänger där algmattorna lyser gröna på ytan, enligt HS.

Östersjökommissionen Helcom har bett om utredningar av östersjöländerna om deras gipsavfall och huruvida avfallslagren läcker ut i intilliggande vattendrag. Förutom i Polen synas också gipsberg i Kėdainiai i Litauen. De polska myndigheterna uppger i HS att det inte förekommer större läckage i Gdansk.

Det finns gipsberg också i Finland. Gödselfabrikanten Kemira, numera Yara Suomi har haft problem med sina utsläpp alltsdan 1960-talet, skriver HS.

Bildtext Nina Simberg.

Följ med vår rapportering!

Yle Nyheters Nina Simberg har besökt Polen för att ta reda på mera om läget vid gipsberget i Gdansk. Hon börjar rapportera för Yle Nyheter den här veckan..

Stämmer uppgifterna om gipsberget? Vad tänker de polska myndigheterna göra? Hur ser det egentligen ut på platsen? Följ med Nina Simbergs rapportering i radio, tv och på webben.