Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Elever får surfa fritt - lärare oroade

Från 2013
Uppdaterad 24.06.2013 11:50.
Bild: Yle

Nästan alla - 98 procent - av skoleleverna över 10 år använder smarttelefon. Av eleverna mellan 7 och 8 år gamla har 62 procent tillgång till smarttelefon, framgår det av en undersökning som datatrafikkoncernen DNA har gjort.

Eleverna får självständigt använda internet i sin telefon och lärarna önskar att barnen ska få mera stöd i att behärska nätet.

Föräldrarna skaffar i allmänhet sina barn en mobiltelefon då de börjar skolan och nio av tio 7 till 8-åringar har en mobiltelefon. Av eleverna som är äldre än 10 år har 65 procent en bärbar dator och en tredjedel har en läsplatta.

I DNA:s elevundersökning utreddes också i vilken mån föräldrarna eller skolan ger anvisningar för hur mobiltelefonen används. I en stor del - 88 procent - av familjerna ges anvisningar för hur telefonen ska användas.

Lärarna upplever ändå att barnen behöver mera stöd för att behärska nätet och sociala medier. I en fjärdedel av familjerna ges råd för hur sociala medier används.

Telefonen skaffas eftersom den ger trygghet men många tänker inte på vilka risker och hot nätet för med sig. Lärarnas och föräldrarnas åsikter skiljer sig också från varandra. Av föräldrarna anser bara 14 procent att barnen behöver mera stöd för att använda nätet och sociala medier, medan största delen, fyra av fem lärare, anser att eleverna behöver mera stöd.

Den största anledningen - i 91 procent av fallen - till att föräldrarna skaffar sitt barn en mobiltelefon är att det inger en känsla av trygghet. Däremot är nöje eller nyttoanvändning orsaken till att man skaffar en läsplatta.

Utredningen har gjorts på uppdrag av DNA av Addvalue. 386 föräldrar deltog i en nätpanel och 100 lärare intervjuades per telefon.