Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

”Tandläkarna vet varifrån vi kommer”

Från 2013
Uppdaterad 24.06.2013 20:25.
Programmet är inte längre tillgängligt

I åtta år har Monika Leńska tillsammans med övriga invånare i den polska byn Wiślinka kämpat för att de lokala och nationella miljömyndigheterna ska ta problemen med gipsberget utanför Gdansk i Polen på allvar.

Bildtext - Vi har problem med halsen och tänderna, berättar Monika Leńska som bor nära gipsberget.

Enligt Leńska påverkar forsforutsläppen från avfallsberget invånarnas hälsa.

- Vi har problem med halsen och tänderna. Tandläkarna vet direkt vilket område vi kommer ifrån när de ser oss, säger Leńska.

Leńska hör till aktivistgruppen Fosfi. Gruppens omkring tio medlemmar arbetar för att myndigheterna ska förstå att fosforutsläppen från gipsberget vid floden Döda Wisla påverkar både Östersjön, men också invånarnas hälsa och miljön.

- Boskap dör allt oftare på grund av cancer, tillägger Leńska.

Hon är besviken på att både miljömyndigheterna och gipsbergets ägare, företaget Fosfory, har en så ignorant attityd. Inga grundliga hälsoundersökningar har gjorts men Leńska hoppas att sanningen om gipsberget miljörisker ska komma fram snart.

”Ett lokalt problem”

Bildtext Jaroslaw Stanczyk, chef för miljöövervakningen i provinsen medger att förhöjda fosforhalter är ett problem i floden Döda Wisla.

Gipsberget stängdes för fyra år sedan eftersom det blev för stort och på grund av invånarnas protester.

Det är i sista hand de lokala miljömyndigheterna i provinsen Östra Pomeranien som har ansvaret för att övervaka det stängda gipsberget och dess miljökonsekvenser.

Jaroslaw Stanczyk, chef för miljöövervakningen i provinsen medger att förhöjda fosforhalter är ett problem i floden Döda Wisla. De polska myndigheterna har uppmätt halter på 0,8 mg fosfor per liter i floden. Det är fyra gånger mer än de mängder som uppmäts bland annat vid Helsingfors vattenreningsverk.

Stanczyk säger ändå att halterna inte är en risk för Östersjön eftersom Döda Wisla är avstängd i ena ändan och har en svag ström. Förändringar i havsvattenytans nivå kan ändå göra att en del flodvatten läcker ut i havet. Fosforhalterna mäts en gång i månaden i grundvattnet invid gipsberget.

- Vi ska försöka mäta hur mycket fosfor det finns i vattnet på nytt. Siffrorna i den finska rapportens är ändå helt otroligt. Om de skulle stämma skulle vi ju ha en fosforflod, säger Stanczyk.

Han refererar till konsultbolaget Pöyrys rapport som har gjorts på begäran av John Nurminens stiftelse. Enligt den läcker gipsberget upp till 500 ton fosfor årligen.

Finländska och polska myndigheter och forskare ska tillsammans ta nya vattenprover i området i början på juli.