Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förorenad mark vid Sisu

Från 2013
Uppdaterad 12.12.2014 16:48.
Lastbilstillverkaren Sisus fabrik och företagets flagga skymtar bakom träd.
Bild: Yle / Pia Santonen

Sisu måste se till att det görs en grundlig bedömning av markområdet vid Ekenäsvägen i Karis.

På området har det funnits en hallbyggnad, som under flera decennier har fungerat som serviceplats för tung trafik.

År 2007 gjordes markundersökningar, som den dåvarande hyresgästen Veho Group lät utföra. Då konstaterades att marken inte var förorenad.

Men när Sisu fem år senare - år 2012 - lät göra nya undersökningar, så visade det sig att marken var förorenad med kolvätekomponenter från tung brännolja.

Enligt Nylands Närings-, trafik och miljöcentral räcker inte en grundbedömning för att bedöma om marken verkligen är förorenad eller inte och därför ska en ny grundligare undersökning göras.

Det är hyresvärden som ska se till att undersökningarna görs.