Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fortfarande för hög salthalt i grundvatten i Lojo

Från 2013
Bildtext Vattenprover togs från nio olika vattentäkter och från 74 olika brunnar eller vattenledningar på Lojoåsen.
Bild: Magyar Televízió

Grundvattnet i Lojo innehåller fortfarande för höga salthalter på sina ställen.

Västra Nylands vatten och miljö har i samarbete med flera aktörer undersökt hur Lojovattnet mådde år 2012 och tog då bland annat vattenprover från nio olika vattentäkter och från 74 olika brunnar eller vattenledningar på Lojoåsen.

Den absolut högsta kloridhalten uppmättes i Muijala, mellan 200 till 210 mg/l, medan halterna borde hålla sig under 25 mg/l. Rätt höga halter av klorid uppmättes också på tre andra ställen i närheten av motorvägen. Också dricksvattnet hade på flera ställen förhöjda salthalter.

Salthalten i grundvattnet i Lojo har ökat markant sedan motorvägen togs i bruk år 2005. Motorvägen byggdes med ett specialskydd av bentonit, och salt borde över huvudtaget inte kunna rinna ned i grundvattnet. Men det finns teorier om att något gått fel i samband med vägbygget. Hur man kommer att salta vägarna nästa vinter är ännu oklart på grund av saltproblemen.
Vid grundvattenundersökningarna syntes också var det funnits gamla avstjälpningsplatser, på ett par platser i närheten av dem (Lohjanharju och Ojamonkangas) uppmättes bland annat lite för höga halter av olika metaller, såsom zink och koppar.

9.1.2013 Vägsaltet fortsätter hota grundvattnet i Lojo