Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hattmakaregatan i gamla stan i Ekenäs borde sänkas med 20 centimeter

Från 2013
Bildtext Hattmakaregatan i Ekenäs lutar felaktigt.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Hattmakaregatan i gamla stan i Ekenäs borde sänkas med tjugo centimeter. Men trafikarrangemangen behöver inte ändra.

Så lyder förslaget till ny gatuplan för Hattmakaregatan på avsnittet mellan Stora Kyrkogatan och Basatorget samt för Basatorget i Ekenäs. Gatans avvattning ska ske via en gallerförsedd markränna av betong och den ska anläggas längs gatans västra sida.

Hattmakaregatan måste sänkas för att den är i så dåligt skick och för att den lutar felaktigt. Enligt Henrik Westerlund kommer arbetet att vara omständigt och tidskrävande. Westerlund är planeringsansvarig vid Raseborgs stad.

- Arbetena kräver att hela gatan rivs upp. Alla ledningar som går under gatan måste förnyas, så nog kan det ta upp till en månad innan arbetet är gjort, uppskattar Westerlund.

Inga pengar reserverade

Det finns inga medel reserverat för det här arbetet i budgeten för år 2013. Huruvida arbetet blir gjort under år 2014 vill Westerlund inte spekulera i.

- Det får vi se i budgetbehandlingen i höst, säger han.

Körbanan med asfaltbeläggning ska göras ensidigt lutande mot markrännan. På Basatorget föreslås i gatuplanen tolv parkeringsplatser plus en korttidsplats för en buss. Torget beläggs med gatsten och den ska ha kantsten av granit.

Antalet parkeringsplatser ifrågasätts

Samhällstekniska nämnden i Raseborg ville dock ännu inte i mötet i juni godkänna gatuplanen för Hattmakaregatan och Basatorget utan vill ha nya förslag för parkeringen.

Nämnden ifrågasätter parkeringsplatsernas antal. Politikerna anser också att korttidsparkeringen för en buss kunde slopas, då det i närheten finns flera parkeringsplatser för bussar.