Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nya krav hotar Jakobstads BB

Uppdaterad 10.05.2016 11:51.
Nyfödda tvillingar.
Bildtext Arkivbild.

Förlossningsenheter måste ha en dygnet runt-beredskap där jourande läkare finns inom sjukhusets väggar. Det beslöt social- och hälsopolitiska ministerarbetsgruppen på onsdagen.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (sfp) anmälde avvikande åsikt till protokollet. Hon anser att antalet förlossningar längs landsvägarna kommer att öka ännu mer än vad de redan gör.

Beslutet innebär att förlossningsenheter på mindre sjukhus kan vara hotade. De får högre utgifter i och med att jourande gynekologer och anestesiläkare måste finnas på plats.

På flera mindre enheter är dagsläget att den jourande läkaren befinner sig hemma men kan vara på plats inom femton minuter.

Jakobstads BB i farozonen

Vad beslutet innebär för förlossningsenheten på BB i Jakobstad är inte klart. Social- och hälsovårdsministeriets medicinalråd Timo Keistinen säger till Yle Nyheter Österbotten att det är ett beslut som ska tas på lokal nivå.

En nedläggning har diskuterats flera gånger i den gemensamma social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstadsregionen.

Flera av Jakobstads grannkommuner har velat lägga ner BB för att spara på de höga vårdkostnaderna. Man har speciellt hänvisat till den väntade jourförordningen.

Senast i oktober röstade nämnden i frågan, då valde man att behålla BB. Men i beslutet ingick också en skrivning att BB:s existens prövas på nytt om det från statligt håll kommer en förordning som kräver dygnet runt-jour på sjukhuset med såväl anestesiläkare som gynekolog.

BB-personalen vill ha ett beslut

Överläkare Fikre Fundusa i Jakobstad sade i en intervju för Yle Nyheter Österbotten för två veckor sedan att han hoppas att ett beslut om BB:s framtid kommer snart.

Enligt Fundusa vet man inget om nästa år och för att planera verksamheten behövs ett besked.

- Jag vill också veta för egen del hur jag ska fortsätta mitt yrkesliv, säger Fundusa.

Bo Kronqvist, ordförande i social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad lovade då besked. Han hänvisade till styrelserna i Jakobstadsregionens kommuner som alla kräver att ekonomin i vården måste ses över.

- I sommar tittar vi på social- och äldrevården. I höst är det dags för nämnden att se på specialsjukvården där också BB ingår.