Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Observationer av tumlare efterlyses

Från 2013
En bild på ett blått hav, kobbar och skär och blå himmel.
Bild: Yle/ Erkki Suonio

Det är åter dags att rapportera observationer av tumlare. Tumlaren är den enda valen i Östersjön, och den är starkt hotad.

De hotade tumlarna i Östersjön utsätts för miljögifter, nätfiske, föroreningar, fångst och livlig sjötrafik. Eftersom tumlarna inte längre fortplantar sig på finskt havsområde har de klassificerats som utdöda, men observationer görs ändå årligen.

År 2011 inleddes projektet SAMBAH, där man med hjälp av avlyssningsapparater på havets botten har samlat in nödvändig information om tumlarna. De nordligaste tumlarobservationerna gjordes på finskt havsområde.

Miljöministeriet började samla in observationer av tumlare 2001 och i medeltal 3-4 observationer har rapporterats årligen.