Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vårdreformen: Raseborg kan grunda område för basservice

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Bild: Yle

Radio Vega Västnyland: Vad vårdreformen kan leda till i Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Arbetsgruppen som bereder vårdreformen offentliggjorde sin mellanrapport i dag (27.6.2013).
Om det blir enligt förslaget, betyder det att Raseborg kan grunda ett område för basservice.
Men exakt vilken slags social- och hälsovård staden kan ordna på egen hand är fortfarande oklart.

Raseborgaren Harry Yltävä (VF), som sitter med i arbetsgruppen, reder ut frågetecknen kring den senaste omgången i vårdreformen. Han berättar vad vårdreformen betyder för de västnyländska kommunerna, om det i slutändan blir som det står i dagens mellanrapport om reformen.

Enligt honom är det nu tydligare vad som är ett social- och hälsovårdsområde och vad som är ett område för basservice.

Precis som utredningsmännen föreslog i våras, är Lojo ett social- och hälsovårdsområde, säger Yltävä.

Raseborg får ordna jour

Men Raseborg, vars invånarantal är mellan 20000 och 50 000, får, om staden så vill, grunda ett område för basservice. Men vad konkret får då Raseborg själv arrangera för slags social- och hälsovård, om staden grundar ett område för basservice? Det är en sak som ännu inte är helt klar, berättar Yltävä. Arbetet med detta fortsätter på hösten. men det är klart att staden får arrangera jour både inom social- och hälsovården.

Hangö och Ingå kan samarbeta med Raseborg, om de vill

De mindre kommunerna Hangö och Ingå får, om de vill, komma med i det område för basservice som Raseborg kan grunda, förklarar Harry Yltävä. Det betyder att Hangö och Ingå ger beslutanderätten för sin del i Lojo social- och hälsovårdsområde åt Raseborg. Men Hangö och Ingå kan också välja att höra direkt till Lojo social- och hälsovårdsområde.

Och Raseborg kan, i stället för att grunda ett område för basservice, välja att gå direkt med i Lojo social- och hälsovårdsområde.

HarryYltävä (Vf)
Bildtext Harry Yltävä
Bild: Yle/Maria Wasström

Sjundeå måste med i Lojo-området

Sjundeå har inga alternativ, enligt Yltävä. För Sjundeå är det enda alternativet att gå med i Lojo social- och hälsovårdsområde, eftersom det har kommit fram att Kyrkslätt inte vill samarbeta med Sjundeå. Kyrkslätt vänder blickarna mot metropolområdet.

Metropolrapporten avgör mycket

För Västnylands del är den kommande rapporten från metropolarbetsgruppen mycket viktig, enligt Yltävä. Gruppen ska få sitt arbete färdigt senast 23 oktober. Vad den arbetsgruppen kommer fram till kan påverka både Lojotrakten och Raseborgstrakten mycket.
Inte förrän förslaget från arbetsgruppen kommer är det möjligt för de västnyländska kommunerna att ta ställning till vårdreformen, enligt Yltävä.

Det här är ett problem, eftersom kommunerna har tid fram till den 11 oktober att komma med sina utlåtanden om mellanrapporten (red. anm.).

Sjukhusen i Lojo och Ekenäs kan påverkas

På vilka sätt kan då rapporten om metropolområdet påverka Västnyland? Yltävä förklarar att antalet invånare Lojo sjukhus betjänar minskar mycket, om Vichtis, som det nu verkar, väljer att gå med i metropolområdets social- och hälsovårdsområde i stället för Lojo social- och hälsovårdsområde. Det betyder en utmaning för Lojo social- och hälsovårdsområde. Invånarantalet i detta område blir då omkring 110 000 invånare i stället för närmare 150 000 invånare, och ekonomin blir inte lika stark.

Oklar är också relationen mellan Västra Nylands sjuhus och Lojo sjukhus i framtiden. Hotbilden är att båda dessa sjukhus skulle vara utanför Helsingfors universitets centralsjukhus, samarbetet skulle upphöra och all nytta som det samarbetet har fört med sig, säger Harry Yltävä.

Läs mer om vårdreformen

Diskussion om artikeln