Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ingen lagändring om surrogatmoderskap

Från 2013

Det kommer inte att bli någon lagändring för att tillåta surrogatmoderskap under den här regeringsperioden, d.v.s. före 2015, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Med surrogatfödslar kunde man behandla barnlöshet så att en surrogatföderska föder ett barn som har befruktats med könsceller från paret som önskar få ett barn, och sedan överlämnar barnet till paret.

Henriksson konstaterar att surrogatmoderskap är en så pass komplex fråga att det finns skäl att ytterligare överväga ärendet grundligt. Enligt Henriksson är det bland annat svårt att besluta vem som har rätt till assisterad befruktning och vem som inte har det.

Enligt Henriksson bör frågan om den eventuella fortsatta beredningen avgöras vid nästa regeringsförhandlingar.

Före år 2007 var surrogatmoderskapsarrangemang tillåtna i Finland. Surrogatmoderskap genom assisterad befruktning är för närvarande förbjudet i alla nordiska länder. Utredningar om frågan håller på att göras bland annat i Sverige och på Island.

En del barnlösa par tar sig till exempelvis Indien och USA för att anlita surrogatmamma. Då rör sig vanligtvis rätt stora pengar i sammanhanget.