Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

E-fakturor allt vanligare

Från 2013
portmonnä
Bild: Arja Lento

Pappersfakturan kommer inte att försvinna helt trots att allt fler företag övergår till e-fakturor. En räkning till pappers blir däremot mer sällsynt i framtiden i takt med att allt fler redan nu väljer att betala räkningarna elektroniskt på nätet.

Tvisten om pappersfakturor kontra e-fakturor har pågått länge och det finns stora skillnader i tolkningssättet beroende på vilken part man frågar.

Fakturerarna hänvisar till kostnadsfrågor och miljöskäl då de genom att ta extra betalt för pappersräkningar försöker få allt fler kunder att övergå till den e-räkningar.

- Det handlar också om att i allt högre grad flytta tjänsterna dit där merparten av kunderna redan finns, det vill säga nätet, säger Pirjo Ilola som är utvecklingschef vid Finansbranschens centralförbund.

"Kunderna ska behandlas jämlikt"

Konsumentmyndigheterna säger i sin tur att det handlar det om en principfråga och att kunderna behandlas jämlikt. Flera telefonoperatörer tar betalt för pappersfakturor och från och med nästa månad får de kunder som vill ha en pappersfaktura av Sonera betala 2,90 euro för varje faktura till pappers.

Konsumentmyndigheterna vill inte ta ställing till huruvida det är ett skäligt pris, utan hävdar att det fråga om en principsak.

- Konsumenten har inte en äkta valmöjlighet här utan företagen går in för e-fakturor utan att kunden gått med på dessa förändringar, säger biträdande direktör Päivi Seppälä vid Konkurrens- och konsumentverket.

"Telefonräkningen en fundamental tjänst"

Enligt Konkurrens- och konsumentverket hör telefonräkningen till de fundamentala tjänsterna där fakturan fortfarande ska erbjudas i pappersform om kunden så önskar.

Konsumentombudsmannen har redan stämt Elisa i marknadsdomstolen för att företaget tar en tilläggsbetalning för sin pappersfaktura. Enligt Seppälä hoppas man på ett prejudikat för framtiden men man är också beredd på att juridiska processen kan bli lång.

Även om majoriteten av finländarna har tillgång till nätet så saknade 13 procent av hushållen i Finland internet våren 2012. Det finns stora skillnader mellan åldersgrupperna och en stor del av exempelvis äldre personer saknar både nätuppkoppling och nätbankskoder, vilket enligt Seppälä kan försvåra användningen av e-fakturor.

Pappersfakturan kommer sannolikt ändå inte att försvinna helt trots att allt fler företag övergår till e-fakturor, säger Pirjo Ilola vid Finansbranschens centralförbund.

-Det finns alltid människor som av en eller annan orsak vill ha sina räkningar i pappersformat.

Huruvida den här pappersfakturan kostar och hur mycket, anser Ilola däremot att är upp till den som fakturerar.

-Kostnaderna kan antingen göras transparenta och faktureras skilt eller så kan de bakas in i produktens pris då att alla kunder delar på dem.

Diskussion om artikeln