Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Fattigdomen halverades på 20 år

Från 2013
Uppdaterad 01.07.2013 17:26.
Bildtext En palestisnk man bär matsäckar vid en FN-central i Gaza City.

På 20 år har antalet personer som lider av extrem fattigdom minskat med 700 miljoner människor. Fattigdomen har minskat både i antal människor och deras andel av världsbefolkningen, sedan Världsbanken började mäta fattigdom.

Milleniemål

Milleniemålen mäts jämfört med situationen år 1990 och ska vara uppfyllda år 2015.

1. Halvera jordens fattigdom och hunger

2. Se till att alla barn får gå i grundskola

3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män

4. Minska barnadödligheten

5. Förbättra mödrahälsan

6. Stoppa spridningen av hic och aids

7. Säkra en hållbar utveckling

8. Öka samarbetet kring bistånd och handel

Det framgår ur FN:s årliga rapport över de så kallade millenniemålen.

Det första målet, att halvera fattigdomen i världen, är alltså uppfyllt och trots att runt 900 miljoner människor fortfarande lider av hunger ser det ut som att FN också lyckas med målet att halvera antalet hungrande.

Också målet att halvera antalet människor som saknar rent dricksvatten har uppnåtts, liksom målet att förbättra levnadsvillkoren för sluminvånare.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon kommenterade på måndagen framstegen hittills.
- Millenniemålen är den mest framgångsrika anti-fattigdomskampanjen i historien. De har visat att enkla och tydliga globala utvecklingsmål kan göra stor skillnad, sade Moon.

Enligt FN har milleniemålen förbättrat livet för miljontals människor.

Tanken är att milleniemålen ska vara uppfyllda år 2015. Alla milleniemål är mätbara och utgår från situationen i världen år 1990.

Enligt rapporten finns det ändå mycket att göra innan dess. Att minska barnadödligheten, förbättra mödrahälsan, säkra en hållbar utveckling och garantera grundskola för alla oberoende av kön är mål som inte ännu är uppfyllda.

Läs mer på http://www.millenniemalen.nu/