Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skärgårdskyrkor prisas av arkitekt

Från 2013
Uppdaterad 03.07.2013 14:23.
Bildtext Korpo kyrka är värd att besöka, anser överarkitekt Antti Pihkala.
Bild: YLE/Nina Bergman

Kyrkostyrelsens överarkitekt Antti Pihkala har listat 10 skärgårdskyrkor som är värda att besöka om man rör sig med båt. Av listans kyrkor finns sju stycken i Egentliga Finland.

Nagu kyrka är byggd mellan åren 1430 och 1450. En del av de medeltida målningarna är bevarade. Kyrkans äldsta orglar, som härstammar från 1600-talet, finns numera på Nationalmuseet. De nuvarande Schwan-orglarna är från år 1791.

Gråstenskyrkan vid torget i Korpo har byggts vid samma tidpunkt som Nagu kyrka. Tornets topp byggdes år 1834 efter att ett blixtnedslag satte kyrkan i brand.

Kyrkan i Hitis representerar träkyrkornas tid som följde efter medeltiden. Kyrkan byggdes åren 1685-1686.

Den spåntaksförsedda medeltida kyrkan i Rimito är välbevarad medan kyrkan på Pyhämaa i Nystad är en av Finlands äldsta träkyrkor och härstammar från 1600-talets mitt.

Nådendals stenkyrka är byggd på 1400-talet då ett birgittinkloster verkade på platsen. Nystads gamla kyrka är stadscentrumets äldsta byggnad. Gråstenskyrkan byggdes år 1629, men interiören i trä härstammar från 1700-talet.