Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vapaavuori: Fyller hålet som Eon lämnade

Uppdaterad 04.07.2013 11:21.

Näringsminister Jan Vapaavuori (Saml) är nöjd över avtalet mellan kärnkraftsbolaget Fennovoima och ryska Rosatom. Regeringen och Fennovoima ska nu utreda om den förändrade situationen leder till att principbeslutet om att bygga kärnkraftverket ska behandlas på nytt.

Bland annat nämndes inte den reaktortyp som nu blir aktuell i Fennovoimas ursprungliga ansökan om att bygga ett kärnkraftverk.

Vapaavuori säger att samarbetet förstärker förutsättningarna för att projektet förverkligas. Regeringen har strävat efter att få in mera utländska investeringar, uttryckligen från Ryssland, Kina och USA. Vapaavuori ser heller inget problem i att Ryssland får en ägarandel på en tredjedel i kärnkraftsbolaget. Ryska Rusatom Overseas fyller dessutom det hål som uppstod då Eon drog sig ur projektet.

Det förändrade läget förutsätter också att Fennovoima uppdaterar miljökonsekvensbedömningen, Strålsäkerhetscentralen bedömer säkerheten, Pyhäjoki kommun tar ställning till det och Arbets- och näringsministeriet ordnar ett allmänt hörande gällande projektet. Alla de här utredningarna kommer att ta ungefär ett år, säger Vapaavuori.

Efter det måste beslut fattas om det gamla principbeslutet om att bygga ett kärnkraftverk omfattar också Rosatoms alternativ, eller om principbeslutet om kärnkraftverket från år 2010 måste tas till ny behandling.