Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Fototerapi

Från 2013
Fototerapi.

Gulsot förekommer då det finns för mycket bilirubin i kroppen. Då blir huden gul och ögonvitorna gula. Nyfödda kan bli gula därför att levern ännu inte fungerar normalt och inte avlägsnar bilirubin tillräckligt snabbt. I värsta fall kan gulsoten leda till hjärnskador eller döden.

Vid Rochford General Hospital i Essex, England, fanns på 1950-talet en egen avdelning för prematurer. Den ledande sjuksköterskan Jean Ward trodde fast och resolut att babyerna mådde bättre av frisk luft och solsken, särskilt under den varma sommaren, då det var nästan olidligt varmt på avdelningen och i kuvöserna. Hon visste mycket väl att det fanns läkare som var oroliga över det här, så hon såg noga till att babyerna alltid kom in i tid då det var rond eller läkarundersökningar. En gång år 1956 märkte läkarna att en baby var ljusgul på hela kroppen, förutom på ett triangelformat område som var mörkgult, som hos de andra barnen med gulsot. Det visade sig att syster Ward hade haft babyn ute i solen, men att ett hörn av täcket hade fallit ner på det område som nu var mörkgult. Eftersom babyerna inte tog skada av det, fick Ward fortsätta med sina utepromenader.

En tid senare skickades ett blodprov till laboratoriet, men av misstag undersöktes provet inte genast utan låg framme på fönsterbrädet i solen. Då provet sedan undersöktes var värdena alldeles för bra, så man tog ett nytt prov som gav lika dåliga gulsotsvärden som tidigare. De här två solskenshistorierna fick läkarna att noggrannare undersöka ljusets och solens effekt på bilirubin. De kom fram till att blågrönt ljus, med en våglängd på 420-448 nm, var det effektivaste. Då det lyser på barnets hud omvandlas bilirubinet och kan lämna kroppen med urin och avföring. UV-ljuset utför på så sätt tillfälligt leverns jobb. I dag används fototerapi eller ljusterapi allmänt på nyfödda med gulsot.

Källor:
Dobbs, R.H. & Cremer, R.J. (1975) Phototherapy, i Archives of Disease in Childhood 1975 November; 50(11): 833–836.
Holmqvist, Annbritt (2013) Gulsot hos nyfödda (hämtat 1.5.2013).
Roberts, Royston (1998) Sattuma tieteessä: onnekkaitten oivallusten historiaa: serendipisyys. Helsinki: Yliopistopaino.