Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mer av skogen på Svinö ska skyddas

Från 2013
Uppdaterad 04.07.2013 06:16.

Skyddsområdet för skogen på Svinö i Borgå ska utvidgas. Det här har staden kommit fram till efter att en naturinventering gjordes 2010.

Miljövårdsinspektör Arto Lankinen säger att Svinöskogen är mycket värdefull.

-Där finns fin gammal urskog, gran - och tallskog som är omkring 100 år gammal, säger Lankinen. Och de många murkna träden gör att det finns många arter av sällsynta tickor på Svinö.

Nästan 50 hektar av skogen på Svinö uppfyller Metso-kriterierna, det vill säga den anses vara värd att skydda. Det nya skyddsområdet blir 35 hektar stort. För tillfället är 15 hektar skog skyddad på Svinö.

Stadsutvecklingsnämnden har godkänt planen till nytt skyddsområde. Planen ska ännu godkännas av stadsstyrelsen och av stadsfullmäktige.