Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Män är bättre på att kompostera än kvinnor

Från 2013
Uppdaterad 04.07.2013 16:14.
matavfall
Bild: Marnie Burkhart.

Män komposterar bättre än kvinnor, det framkommer i en enkät av Biolan, som tillverkar olika sorters odlings- och miljöprodukter. Hushållen producerar årligen runt 290 kilo sopor per invånare, av det utgör 60-70 kilo biologiskt avfall.

Kvinnor i åldern 25-44 är allra sämst på att kompostera. Av dem slänger bara en fjärdedel sin överblivna mat i komposten. Totalt slänger vi bort runt 380 miljoner mat årligen i Finland.

Över 60-åriga män är däremot betydligt bättre på att sortera bioavfallet då 44 procent, nästan varannan, sorterar. Trots att äldre människor i regel är bättre på att sortera än unga så finns det enligt Timo Huuhtamäki på Biolan ännu hopp.

- Upp till 65 procent av de som inte komposterar säger trots allt att de är intresserade av kompostering.

Inkomst och boplats spelar roll

Personer med högre inkomst slänger oftare bioavfallet i soporna, medan personer med låga inkomster slänger bort betydligt mindre mat. Av de som tjänar över 60 000 euro i året slänger nästan hälften sitt bioavfall tillsammans med blandavfallet. De som tjänar under 40 000 euro uppger att de knappt producerar något bioavfall över huvudtaget.

Det finns också regionala skillnader i hur vi handskas med vårt biologiska avfall. I Östra Finland är man bäst på att kompostera matrester. Där uppger 52 procent att de komposterar. I Nyland är situationen värst med en komposteringsandel på bara 30 procent. Orsaken till den låga andelen var enligt de tillfrågade att de inte har utrymme för en kompost på sin gårdsplan.

Över 1300 finländare svarade på enkäten.

Diskussion om artikeln