Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Miljöpris till biovärmeföretag i Lojo

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Bildtext Företaget installerar också en rökgastvättare, som ökar anläggningens effekt och minskar utsläppen.
Bild: Pekka Puistosalo

Biovärmeföretaget Lohjan Biolämpö Oy får erkännande av Finlands miljöcentral för investering som kraftigt minskar på koldioxidutsläppen.

Bildtext Miljödiplomet.
Bild: Lojo stad/Pekka Puistosalo

Lojo hör till de städer som har gått med i projektet Kolneutrala kommuner. Målsättningen är att på kommunens område minska koldioxidutsläppen med 80 procent fram till år 2030.

Finlands miljöcentral delar varje månad ut ett diplom inom ramen för projektet, som kallas HINKU. Maj månads diplom överlåts i dag (4.7.2013) till Biovärmeföretaget Lohjan Biolämpö Oy.

Företaget har investerat i förnybar energi genom att ersätta en föråldrad fjärrvärmepanna med en ny biopanna. Investeringen kostar omkring 17 miljoner euro.
Detta har samma miljöinverkan som att avlägsna hälften av det koldioxidutsläpp som trafiken i Lojo ger upphov till då man utgår från uppgifter för år 2007, skriver Finlands miljöcentral och Lojo stad i ett pressmeddelande.

Bild: Pekka Puistosalo

Bilden bredvid togs då diplomet överräcktes. Från vänster: Pekka Puistosalo (miljöchef i Lojo), Tarja Virtanen (stadsjurist i Lojo), Jussi Savela (teknisk direktör i Lojo), Eino Alhola (viceordf. i styrelsen för Lohjan Energiahuolto LOHER Oy), Pasi Tainio (planeringsingenjör på Finlands miljöcentral), Irene Äyräväinen (samlingspartistisk stadsstyrelseordförande i Lojo) och Ari Tiukkanen (direktör för affärsverksamheten i Metsä Wood).

31.1.2013 Kolneutralt Västnyland i sikte