Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nordkalk förbereder sig igen på rättsprocess

Från 2013
Uppdaterad 05.07.2013 08:25.
Kalkstenar.

Det finlandsägda bolaget Nordkalk förbereder sig på ännu en rättslig process för fortsatt kalkutvinning på Gotland. En ny plats är reserverad i Bunge när den gamla gruvan står tom om ett drygt år.

Men intressena kolliderar eftersom där också ligger ett Natura2000-skyddsområde med flera utrotningshotade växter och en reservvattentäkt.

Hela norra Gotland drabbas av Nordkalks planer, eftersom en stor grundvattentillgång är hotad. Det anser grannarna och miljöorganisationen Fältbiologerna. De lyckades i fjol hindra Nordkalk från att avverka träden på det planerade gruvområdet i det som kallas Ojnare-skogen. Sedan kom Högsta domstolens skydd och ärendet sändes tillbaka till första instans.

Gotlands största orörda miljö

Bunge-området är ett vattenskyddsområde och Gotlands största oexploaterade område, skyddat sedan 40 år, påpekar Daniel Heiborn, som är granne, arkitekt och numera miljökämpe.

Heiborn ser Högsta domstolens beslut som en korrigering av tidigare misstag. Nu undanröjs alla tillstånd och hela ärendet återsändes till mark- och miljödomstolen. På Nordkalk väntar man sig klarhet om tidtabellen efter sommaren, och ett beslut kanske om ett år.

Juridisk process för långsam

Ansöknings- och tillståndsprocessen har redan tagit åtta år och kostat flera miljoner euro, enligt Nordkalks VD Bertel Karlstedt.
- Ur ett industriellt perspektiv är det för långt utdraget. En industri som har tänkt satsa hundratals miljoner kronor, vill investera för framtiden, måste få entydigare svar och snabbare processer. Nu behövs några år till för att få tillstånd och villkor klara, säger Karlstedt.

Karlstedt säger sig ha förståelse för motståndarnas farhågor och hängivenhet till miljön. Men också Nordkalk vill visa att miljö och industri kan leva sida vid sida. Det har man gjort på Gotland i hundratals år, påpekar Karlstedt.

Varför just här?

Miljödemonstranterna har svårt att förstå att Nordkalk behöver 170 hektar mark för en ny kalkgruva just här. Enligt Bertel Karlstedt är det geologin som styr. Den bästa kalkfyndigheten råkar finnas just här.

Inställningen till Nordkalk är blandad på Gotland. Enligt platschef Mikael Lindberg har Nordkalk ett gott rykte på Gotland. Företaget är ett av få som kan ge närmare hundra arbetsplatser året om.