Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Haglund: Kvinnlig värnplikt om folket vill

Från 2013
Uppdaterad 08.07.2013 12:26.
Bild: Bengt Östling

Norge inför en könsneutral värnplikt, där kvinnor och män har lika rättigheter och skyldigheter. Norge blir därmed första NATO-land med obligatorisk värnplikt för kvinnor.

Det är inte aktuellt för Finland ännu, men kan bli, säger försvarsminister Carl Haglund.

- Försvaret är den starkaste maktapparaten. Att den ska vara endast för män strider mot en grundläggande princip om jämställdhet. Det sa den norska försvarsministern till Aftenposten inför Stortingets historiska beslut om könsneutral värnplikt. Den socialdemokratiska försvarsministern Anne-Grete Ström-Erichsen konstaterade att rättigheter och plikter ska fördelas på båda könen, det måste också ske om landet är i kris.

Deltagande i uppbådet har redan i några år varit obligatoriskt för norska kvinnor, men snart måste kvinnorna verkligen gå in i armen, om de råkar bli utvalda. Bara var sjätte av deltagarna i de norska uppbåden blir inkallade till armétjänstgöring. Det är alltså en elit som blir utvald. De norska kvinnorna kan göra frivillig tjänstgöring, men få gör och många avbryter. Det norska försvarets mål är att ha 20% kvinnor före år 2020.

Låg andel också i Finland

I dag inleder 12 300 beväringar sin militärtjänstgöring i Finlands försvarsmakt. Av de nya rekryterna är omkring 300 kvinnor.

- På ett teoretiskt plan kan man tycka att det nuvarande arrangemanget inte är jämställt, konstaterar Haglund. Å andra sidan har vi ganska många andra jämställdhetsutmaningar i det finländska samhället, där männen är mer gynnade, och kvinnor missgynnade.

Om det uppstår en allmän opinion för att också kvinnor måste göra värnplikt kommer diskussionen om allmän värnplikt säkert igång, säger Haglund. Debatten får också fart om de unga männen börjar protestera mot värnplikten. Men tillsvidare räcker de unga männen till, de som är både motiverade och fysiskt kapabla att utföra värnplikten.

Finland kan fylla den krigstida styrkan om 230 000 man. Men det skulle vara bra om fler kvinnor också ville utgöra armetjänstgöring. Då är det viktigt få värnplikten att leva i tiden, som utvecklar allas kunnande.

Värnpliktsarmé eller yrkessoldater

Finlands väg är inte den svenska. Utan en värnpliktsarmé skulle vi också i Finland vara i en kaotisk situation, där försvarets trovärdighet ifrågasätts, enligt försvarsminister Haglund.

Det norska Stortingets beslut om könsneutral värnplikt är ett intressant beslut, som visar att Norge har ambitioner att ha ett trovärdigt försvar också i framtiden, enligt Haglund. Norge vill dels trygga tillräckligt många som utför värnplikt, och bredda utbudet i en jämställd riktning. Det kan gott bli en trend, tror Haglund.

Då får vi nog en debatt om detta också i Finland. Men det verkar som om den breda majoriteten i Finland stöder allmän värnplikt endast för män, och frivilligt för kvinnor. Det är den allmänna folkopinionen och det tycks inte finnas något stort tryck att ändra något. Försvarsministern ser det som självklart att man ska ställa sig öppen till alla lösningar, speciellt lösningar som uppmuntrar kvinnor att utföra militärtjänst. I motsats till männen vill kvinnorna tydligen inte göra det bara för fosterlandet, utan också för den egna kompetensen och utvecklingen.

I Norge är det männen som är för jämställdhet ifråga om värnplikten, med kvinnorna är mer tveksamma. Den erfarenheten får man också vid en snabb minigallup på Visbys gator. För det första är motståndet mot allmän värnplikt stort - den är ju avskaffad i Sverige.

- Värnplikten passar inte in i det moderna samhället, där individerna gör olika saker, konstaterar Maria Gatendahl, moderat. Ungdomar vill göra olika saker. Många vill resa, ta extra jobb, eller göra något helt annat med sina liv när man är ung. Obligatorisk värnplikt matchar inte den moderna strukturen. Själv har hon inga planer på frivillig värnplikt.

Louise Stenberg övervägde frivillig armétjänstgöring, men det blev inte av. Det viktigaste i frågeställningen gäller jämställdheten.

- Givetvis, om man ska ha en allmän värnplikt, ska man ha den för båda könen, men behöver vi alls en värnplikt i västvärlden? Nej, svarar Louise Stjernberg, vi har inte det säkerhetshotet och därför räcker det med frivillighet.

Gunbritt Mäkitalo från organisationen Kvinnor för fred gillar inte alls den slopade värnplikten, hon är inte pacifist. Yrkesarmén kommer inte att få folk, det kostar mer och blir mer byråkratiskt. Men egentligen vill Gunbritt Mäkitalo inte ha något försvar alls. Men hellre ett starkt svensk försvar än anslutning til utländska militärallianser.

Ja till jämställdhet säger flottisterna

Ute på museiminsveparen M20 i Visby hamn bedrivs fartygsvård, d.v.s. det skrapas och målas för fullt. De som utför arbetena är medlemmar i museisällskapet som upprätthåller båten, som ska tillbaka till sin plats vid Vasa-kajen.

Bild: Bengt Östling

Jan Frumerie och Lars Landström ombord är tidigare flottister, nu pensionärer. De tycker det är synd att värnplikten är borta i Sverige. Arbetslösheten ökar utan värnplikt. Förr var det över 40 000 pojkar som årligen gjorde värnplikt, nu går de arbetslösa i stället.

Frumerie och Landström ser gärna fler flickor i försvaret. Jämställdhet mellan kvinnor och män är nödvändig. Har man rättigheter har man också skyldigheter, det ska vara lika för alla, säger de med en mun. De menar att den svenska försvarsmakten är jämställd idag, med höga officerare som är kvinnor.

De första kvinnorna kunde inleda sin frivilliga grundutbildning i det svenska flygvapnet år 1980, samma år som Sveriges jämställdhetslag trädde i kraft. 103 tjejer sökte, 30 påbörjade grundutbildningen och 28 genomförde den.
Kvinnorna tillförde så mycket nytt och nyttigt, intygar Frumerie och Landström ombord på M20 - det är bra med fler kvinnor, gärna obligatoriskt.

I dag är ungefär 13 procent av den svenska Försvarsmaktens personal kvinnor, Det är andelen civilt anställda i Försvarsmakten som är hög, kring 38 procent. Bland officerare och specialistofficerare är nivån 5,5 procent och bland gruppbefäl, soldater och sjömän cirka 12 procent, enligt statistik från försvarsmakten.

Fotnot: Enligt Wikipedia är det bara ett tiotal länder som har obligatorisk värnplikt också för kvinnor: Benin, Kuba, Eritrea, Israel, Libyen, Malaysia, Nord-Korea, Kina, Tchad och Tunisien.
I många andra länder är kutymen varierande. Danmark har t.ex ett lottningssystem, där 30% av årskullarna lottas ut för armétjänstgöring. Finland kallar in 80% av de värnpliktiga, vilket är en av de högsta siffrorna i Europa.

Läs också:
"Vi ser gärna motiverade kvinnor i armén"

Diskussion om artikeln