Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hur vi gjorde körkortsjämförelsen

Från 2013
Uppdaterad 10.07.2013 07:37.

Urvalet i prisjämförelsen baserar sig på uppgifter från Finlands bilskoleförbund över bilskolor som erbjuder någon form av undervisning på svenska i svensk- och tvåspråkiga kommuner, samt i de svenska språköarna.

Listan är kompletterad med två bilskolor i Åbo. Dessa erbjuder inte undervisning på svenska, men det verkar bilskolorna i Åbo inte heller göra i någon större utsträckning. Det är ändå värt att minnas att många svenskspråkiga ungdomar i Åbo tar körkort i staden på finska.

Alla bilskolor behöver ändå inte ha anmält förbundet att de erbjuder undervisning på svenska. I sådana fall finns skolorna inte med i jämförelsen. Alla bilskolor är inte heller medlemmar i Finlands bilskoleförbund.

Från jämförelsen fattas dessutom Tammerkosen Auto-Opisto i Tammerfors och Bilskola Bisi i Esbo eftersom vi trots försök inte lyckades få tag på deras prislistor.

Urvalet består av sammanlagt 35 bilskolor och resultatet är riktgivande men inte heltäckande.

Bilskolorna använder också lite olika system i sin prissättning. För att göra priserna jämförbara gjorde vi följande:

  • Grundpriset inkluderar undervisningen, d.v.s. minimiantalet 19 lektioner teoriundervisning och 18 körundervisning, mörkerkörning och halkbaneavgift, samt användning av bilskolans bil i körprovet.
  • Övningsskedet.
  • Priset för fördjupningsskedet inkluderar halkbaneavgift och priset i tabellen gäller då eleven använder egen bil.

Priserna inkluderar inte de så kallade myndighetsavgifterna som är följande:

  • Ansökan för körkort hos polisen 60 euro
  • Trafis teoriprov 28 euro
  • Trafis körprov/Ajovarma 59 euro
  • Tillverkningskostnader för körkort 24 euro

Dessutom behövs det ett läkarintyg och två passfoton för att ta körkort.

En ny trestegsmodell infördes i början av året och det innebär fler körlektioner. Bilskolan består nu av tre sammanlänkade delar, en grunddel, en övningsdel och en fördjupningsdel. Grunddelen motsvarar den första fasen i den gamla modellen, medan fördjupningsdelen motsvarar andra skedet i den gamla modellen. Det nya övningsskedet är en helt ny del som består av självständiga studier och 1 lektion teoriundervisning och 2 lektioner körundervisning.

Urvalet i jämförelsen baserar sig på Finlands bilskoleförbunds register över bilskolor som erbjuder undervisning i all fall i någon mån på svenska. Förbundet är en branschorganisation för bilskolföretag och har kring 450 medlemsföretag. Av bilskolorna hör över 90 procent till förbundet.

Läs också: