Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stor brist på sjukskötare

Från 2013
Bildtext Arkivfoto

Sjukskötare och primärskötare är en bristvara i Österbotten och Mellersta Österbotten. Det samma gäller också läkare, tandläkare och överlag yrkesfolk inom social- och hälsovårdsbranschen.

Enligt Österbottens arbets- och näringsbyrå andra yrkesbarometer för det här året är efterfrågan inom många yrkesgrupper större än utbudet. Men det finns också yrken där det finns för många arbetare och för lite arbeten.

Utbildade speciallärare, bokförare och lökneräknare är tre tjänster som är svåra att fylla.

I Vasaregionen är det brist på el- och maskiningenjörer.

Inom servicebranschen behövs det mer städare, kockar och servitörer.

Precis som tidigare är det en konstant brist på telefonförsäljare och försäljningsrepresentanter.

För många kontorsarbetare

En yrkesgrupp som är för stor i jämförelse med utbudet av arbetsplatser är kontorsarbetare.

Överlag finns det för många adb-planerare. I Vasaregionen är det ett överutbud på översättare, tolkar och biblioteksarbetare.

Inom många industriyrken är också utbudet för stort. Till exempel finns det för många montörer, hopsättare och verkstadsmekaniker. Det samma gäller för husbyggnadsarbetare.

Österbottens arbets- och näringsbyrås andra yrkesbarometer för det här året omfattar 200 yrken.

Yrkesbarometern görs tre gånger om året, i januari, maj och september.