Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Elektrisk vattenpipa allt vanligare i Finland

Från 2013
Uppdaterad 11.07.2013 15:48.

Att röka vattenpipa är ännu ett nytt fenomen i Finland. Det är ännu okänt hur det påverkar hälsan att andas in smaksatt vattenånga och Institutet för hälsa och välfärd förhåller sig kritiskt till produkten.

Den elektriska vattenpipan eller den elektriska shishan lanserades i Finland på våren och blir allt vanligare i Europa. I sociala medier marknadsförs den till unga vuxna. I bland annat England säljs vattenpipor i affärer, men i Finland säljs produkten endast på nätet.

- Eftersom man inte har undersökt produkterna tillräckligt, kan de inte klassas som säkra. De kan innehålla skadliga ämnen och därför kan man inte säga att de skulle vara säkra, säger överläkare Antero Heloma vid Institutet för hälsa och välfärd.

Den elektriska vattenpipan marknadsförs som en produkt som varken innehåller tobak, nikotin eller tjära. Enligt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, är produkten Eshish, som marknadsförs av Vapelux, inte en tobaksprodukt enligt tobakslagen. Vätskan som produkten innehåller motsvarar tobak och den klassas som tobakssurrogat.

Flera bloggare har gjort reklam för vattenpipor på sina bloggar. Att göra reklam för tobakssurrogat är lika förbjudet som att marknadsföra tobaksprodukter. Valvira har mottagit flera anmälningar om reklamför vattenpipor i bloggar.