Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Näringsämnen ska återvinnas bättre ut Borgåbornas avfall

Från 2013
Uppdaterad 26.06.2014 16:28.
Hermansö avloppsreningsverk i Borgå
Bild: YLE/Sune Bergström

Mer näringsämnen ska återvinnas ur reningsverksslammet och bioavfallet i Borgå. Det är målet med ett pilotprojekt där Borgå vatten och Östra Nylands avfallsservice är med.

Borgå vattens VD Risto Saarinen säger att det framförallt gäller att se till hur man köper tjänster från de utomstående företag som sköter slambehandlingen.

-Vi vill inte bara jämföra priser när det gäller offerter för slambehandling, säger Saarinen. Därför måste vi nu utarbeta ett system för hur man ska värdesätta olika faktorer då man begär in offerter, säger han. Dessutom måste det slås fast vilka parametrar man ska beakta.

Projektet sker i samarbete med Finlands miljöcentral och det är deras experter som ska anlitas.