Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Vart tredje barrträd hotar försvinna

Från 2013
Tallskog, kluven av en smal väg.
Bild: YLE Åboland

Barrskogarna hotar att krympa rejält på jorden, visar en utredning av Internationella naturvårdsunionen IUCN.

Cirka 34 procent av barrträden, bland dem granar och tallar, löper risk för utrotning, skriver DN på basis av rapporten. Det är klart dystrare siffror än vad motsvarande barrträdsutredning för 15 år sedan visade.

Skogsavverkning och växtsjukdomar är de främsta orsakerna till trädminskningen globalt. Svampar och insekter angriper träden som dör. Också klimatförändringen påverkar förekomsten av barrträd negativt; de är känsliga för temperatur- och nederbördsförändringar.

Skövlad regnskog
Bild: EPA/Marcelo Sayao

I tropiska områden ersätts regnskog med palmoljeträd som används till biobränsle, vilket även resulterar i att den biologiska mångfalden minskar.

Globalt leder skogsskövlingen till att vattenflödena förändras med fler översvämningar och naturkatastrofer som följd. Också koldioxidhalten hotar stiga om skog skövlas i stor skala.

IUCN främjar naturskydd och ett ekologiskt hållbart nyttjande av naturresurser. IUCN vill skydda den biologiska mångfalden och bekämpa klimatförändringar.