Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bärplockaren i sårbar ställning

Från 2013
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Bild: Lehtikuva

I fall av ett dåligt bärår är risken stor att plockaren inte blir med någonting i handen, efter att kostnaderna för resa och uppehåll har betalats. Finland jämför de utländska bärplockarna med egenföretagare, trots att arbetsvillkoren på många sätt motsvarar en arbetstagares villkor.

I Sverige ser man sedan några år tillbaka bärplockarna som arbetstagare, som omfattas av branschens kollektivavtal. Å ena sidan måste de ha ett uppehållstillstånd - å andra sidan garanteras de minimilön och dessutom omfattas de av både arbetarskyddet och arbetstidslagen.

I Finland gäller inga arbetstagarrättigheter för plockarna, som kommer hit på turistvisum och ses som företagare. Fackcentralen FFC bad år 2010 om ett utlåtande i frågan av Arbetsrådet vid arbets- och näringsministeriet, som ger utlåtanden i arbetsrättsliga frågor.

- Kritierna för ett arbetsförhållande mellan enskilda plockare och arbetsgivare fylldes inte i det här fallet, säger Jaana Paanetoja, som är sekreterare vid rådet. Tolkningen handlade bland annat om att plockaren skulle ha kunnat sälja sina bär till flera inköpare. FFC har en annan syn på frågan och anser att kritierierna för ett arbetsförhållande mycket väl hade kunnat uppfyllas.

Ses som säsongsarbetare

Sedan Arbetsrådet gav sitt utlåtande har ett mer omfattande system för rekrytering av utländska bärplockare kommit till. Plockarna får en särskild inbjudan av något av bärföretagen eftersom inbjudan krävs för en visumansökan.

De har i praktiken inte de vanliga friheter som en egenföretagare har och de säljer sina bär till en viss uppköpare, som sörjer för att mat och husrum är ordnande. De ses i visumprocessen som säsongsarbetare, som måste ägna sig åt bärplockningen - de kan alltså inte avbryta arbetet för att göra något annat i Finland.

Kan det här uppfylla kriterierna för ett arbetsförhållande?
- Det är en svår fråga, eftersom man inte kan bestämma det på förhand. Man gör beslut på basis av enskilda fall och måste känna till all fakta. Man kan säga att det kunde uppfylla kriterierna för ett arbetsförhållande, men det går inte att säga på förhand, säger Paanetoja.

Om plockarna sågs som arbetstagare skulle de få minst en minimilön på knappt 10 euro i timmen för arbete på ackord, enligt kollektivavtalet inom landsbygdsnäringarna. I dag garanterar bärföretagen enbart 30 euro netto per dag, som är den miniminivå som en person som kommer på turistvisum till Finland ska kunna visa upp. Utrikesministeriet kräver dessutom, i samband med visumprocessen, att bärföretagaren ersätter förlusten om en plockare uppnår ett minusresultat.

Läs också:
Bärplockaren förtjänar och tar risker
Bärplockare hittades efter fyra dygn
Omstridd allemansrätt: Alla har rätt till bären

Diskussion om artikeln