Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Säkerheten bäst på de största fabrikerna

Från 2013
Uppdaterad 15.07.2013 16:42.
Stålverket Koverhar
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/Sofia Lindahl

Förra veckans uppståndelse kring Forcits fabrik i Laukas väckte också frågor kring säkerheten på andra fabriker runt om i Finland.

På Tukes är man ändå nöjd med säkerheten på de flesta fabriker i Finland, men ändå hittas betydande brister också bland anläggningarna med risk för storolyckor.

Andelen industrianläggningar med betydande brister har minskat med ungefär hälften sedan år 2005, visar säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) uppgifter. Det är bland de stora fabrikerna som säkerheten sköts bäst.

- De största anläggningarna har fått bäst vitsord i våra kontroller, säger Päivi Rantakoski, direktör för anläggnings- och gruvövervakning på Tukes.

I medeltal nöjaktiga resultat

De stora anläggningarnas riskhantering är i medeltal på nöjaktig nivå i Tukes vitsordstabell.

- Och så borde det också vara. Det är på de största anläggningarna som det finns störst mängd farliga kemikalier, säger Rantakoski.

Exempel på stora företag i Finland är enligt Rantakoski bland annat Neste, cellulosafabrikerna och Kemira.

Fem procent har betydande brister

Trots att säkerheten är bäst på de stora anläggningarna händer det att Tukes måste ingripa.

Tukes besöker årligen cirka 130 industrianläggningar med risk för storolycka och bland dem har knappt fem procent betydande brister i säkerheten. Då Tukes märker att en anläggning har brister i säkerheten får företaget förbättringskrav.

- Vi ger företaget ungefär en månad till ett år att regera på kraven, det beror på hurudana krav vi ställer. Ibland kan det betyda stora investeringar för företagen och därför får de lång tid på sig att reagera.

Vite eller nedläggning

Lyder företagen inte myndigheternas krav har Tukes möjlighet att med vissa administrativa medel tvinga företag att reagera. Det kan handla om att företaget tvingas betala vite eller att företagets verksamhet tills vidare läggs ner.

Till exempel beslutade säkerhets- och kemikalieverket att lägga ner verksamheten vid Forcits fabrik i Laukas tills vidare efter förra veckans incident med den rykande containern.

Enligt Rantakoski är det ändå väldigt ovanligt att Tukes tvingas ge upprepade krav till företagen.

- Vi har betydande brister i ungefär av fem procent av fabrikerna, och det är till dem vi måste sätta krav många gånger.

Diskussion om artikeln