Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Genmodifierat foder blir vanligare

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.

Suomen Rehus Åbofabrik och Raision Rehutehdas i Reso har börjat använda genmodifierad soja. Orsaken är att prisskillnaden mellan GM-soja (genmodifierad) och GM-fri soja ökar.

Radio Vega Åboland: Genmodifierad soja blir vanligare också i finskt djurfoder

Programmet är inte längre tillgängligt

Nästan all soja som produceras i världen är genmodifierad. De flesta finska fodertillverkare har trots det tillsvidare valt att använda sig av GM-fri soja i sin produktion.

Jarno Erkamaa, fabrikschef för Suomen Rehu i Åbo, säger att orsakerna till att man övergått till att använda genmanipulerad soja i fodertillverkningen är ekonomiska.

-Största delen av fodret som produceras på fabriken i Åbo görs nu av genmanipulerad soja. Det är inköpspriset som påverkar valet, säger Erkamaa.

Petri Puustinen, områdeschef på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, säger att man inte vet exakt till vilken grad köttproducenter i Egentliga Finland använder GM-foder. Men då de stora foderproducenterna börjar använda sig av genmanipulerad soja är det troligt att det blir allt vanligare.

Huruvida djuret fötts upp med GM-foder eller inte behöver inte uppges på köttförpackningen varken i Finland eller utomlands.

Många av de konsumenter Yle Åboland pratat med skulle gärna se att kött som kommer från producenter som matar djuren med GM-foder märktes. Sanna Viljakainen, överinspektör på Eviras produktsäkerhetsavdelning, är skeptisk.

-Det skulle vara svårt i praktiken med en sådan märkning. Man kan inte i efterhand kolla vad djuret matats med, så övervakningen blir omöjlig att utföra, säger Viljakainen.

Frivilliga märkningar för GMO-fria köttprodukter får däremot användas, men de får inte vilseleda konsumenten. Evira har ställt upp vissa villkor för hurdana köttprodukter får kallas GMO-fria. Produktionsdjuren måste äta vanligt foder hela livet och fodret måste vara totalt fritt från genmanipulerade beståndsdelar. Hur märkningen ser ut kan variera. Eviras anvisningar rekommenderar vissa modeller men producenter får ändå välja själv hur GMO-friheten meddelas.

Hur många köttproducenter som använder sig av märkningen är oklart eftersom de inte registreras.

-Personligen anser jag att det inte har någon betydelse ifall djuret ätit genmanipulerat foder eller inte. Jag ser ingen orsak till att välja bort GM-kött.

Jari Heinonen är kötthandlare i Saluhallen i Åbo. Han säger att en del kunder har frågat efter kött som inte fötts upp med GM-foder.

-Såvitt jag vet är det kött vi säljer inte matat med genmanipulerat foder, men det är mycket möjligt att GM-foder blir vanligare. Mycket är oklart för oss också, säger Heinonen.

Heinonen ställer sig positivt till att erbjuda kunderna en märkning som visar att produkten är GM-fri.

-Visst kunde det ha ett värde för kunden. Men om det är den vägen man väljer, att djuren i regel matas med genmanipulerat foder, kan nog inte kötthandlaren göra så mycket åt saken.