Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Importerade bilar beskattades för hårt

Från 2013
Uppdaterad 16.07.2013 18:09.
Mercedes-Benz-bilar, april 2012
Bild: Ingo Wagner / EPA / All Over Press

Har man fört in en begagnad personbil från Europa till Finland för tio år sedan är risken stor för att man har betalat ett för högt pris för den.

Tullen tog nämligen år 2002-2005 en mervärdesskatt på begagnade personbilar, som senare visade sig vara olaglig.

Mellan år 2002 och 2005 betalade privatpersoner som hämtade begagnade bilar från Europa till Finland en bilskatt på 28 procent och utöver den summan ytterligare en, som den då kallades, mervärdesskatt på 22 procent.

Under den tiden importerades runt 30 000 begagnade personbilar till Finland. Enligt de mest drastiska uppskattningarna har staten burit upp extra skatter till ett värde på närmare 30 miljoner euro. Det kan handla om upp till tusentals euro per importerad bil.

Strider mot EU-lagstiftning

EG-domstolen konstaterade redan år 2002 att tilläggsskatten på 22 procent inte uppfyller kraven på mervärdesskatt.

År 2009 kom EG-domstolen med ett nytt utlåtande i ärendet. Det slogs då fast att den extra momsen strider mot EU:s regler, eftersom också privatpersoner ska ha rätt att dra av momsen på sina importerade bilar. Det ledde till att de extra skatter som betalats på importerade personbilar från och med 2006 återbetalades.

Motstridiga tolkningar av lagen

Den femte juli i år slog Högsta domstolen fast att också den extra skatt som tagits på bilar 2002-2005 var olaglig. Det avgörande fallet handlar om en bil som importerades från Belgien år 2003. I det här fallet anser Högsta domstolen att staten brutit mot förbudet mot diskriminerande beskattning.

Enligt Högsta domstolen är tullen enligt EU-lagstiftning skyldig till skadeersättning för de importerade personbilar som beskattats fel, men beskattningen ska ha skett under de senaste 10 åren.

Enligt tullen är det ändå redan för sent att kräva ersättning. De anser att klagomålen borde ha gjorts inom tre år efter år 2009, då EU-domstolen slog fast att tilläggsavgifterna bryter mot EU:s lagstiftning.

Jurist Ilkka Mäkelä på tullen berättar att endast de 57 personer som hunnit söka om skadeersättning inom utsatt tid, det vill säga senast år 2012, har möjlighet till skadeersättning. Deras fall ska avgöras i tingsrätten under hösten.

– I sista hand avgörs tolkningstvisten av rätten. Det kan till och med gå ändå upp till Högsta domstolen, säger Mäkelä.

Hård kritik mot tullen

Bilentusiasten och tidigare finans- och justitieministern Matti Louekoski är missnöjd med tullens tolkning. Han säger att de bryter mot lagen om de inte längre ersätter avgifterna som krävts före år 2005.

– De har varit medvetna om vad de har gjort hela tiden och det gör mig arg! Det är närapå kriminellt att bara betala tillbaka för tre år (2006-2009) och inte för perioden innan det, trots att reglerna har varit de samma hela tiden, säger han.

– Att tvinga privatpersoner att betala skatter på skatter är inte rätt metod, varken inom Finland eller EU, säger han.

Louekoski tror ändå inte att tullen kommer går ur tvisten som segrare.

– Jag tror att tullen blir tvungna att betala tillbaka om till exempel Justitiekanslern får avgöra saken, säger Louekoski.

Läs också:
Bilskatt på importerade bilar återbetalas (2009)
Högstadomstolens beslut på svenska
Högstadomstolens mer noggranna beslut på finska