Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Tessjö å är simduglig

Från 2013
Uppdaterad 17.07.2013 15:43.
Näckrosor i Forsby å
Bild: Yle/ Katarina Andersson

Badvattenproverna från Tessjö år har blivit klara. Proven togs i Lappträsk vid Lekstrands byastrand i Hindersby, i Harsböle och i Marby i Lovisa. Alla vattenprov fyllde kraven på dugligt badvattten för små allmänna badstränder.

En svag främmande lukt kunde konstateras i vattnet vid bron i Marby. På alla andra provplatser luktade vattnet normalt. Vattnets pH var vanligt för åvatten. Det berättar hälsoskyddet.

Den preliminära patologiska undersökningen av döda fiskar ger ingen förklaring till varför de dött. De visade inga tydliga tecken på syrebrist och inte heller tecken på smittosamma sjukdomar. Den patologiska undersökningen är ännu på hälft.

Nylands närings, trafik- och miljöcentralen tar på torsdagen tilläggsprover på vattnet i Tessjö å för att få klarhet i varför fiskarna dog i massor.

Under veckoslutet hittades exceptionellt många döda fiskar i Tessjö å som rinner genom Lappträsk och Lovisa. Ån utmynnar i Kulla fjärd i Lovisa.