Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Hamnarna i syd borde samarbeta"

Från 2013
Olav Jern, landskapsdirektör i Österbotten
Bild: Yle/Sara Bergström

Hamnarna i Kaskö och Kristinestad borde samarbeta mera, säger landskapsdirektör Olav Jern. För närvarande finns planer på att utveckla hamnarna med produktion av fartygsbränsle och biodiesel.

Hamnarna i Kaskö och Kristinestad borde samarbeta mera

Programmet är inte längre tillgängligt

- Man har goda chanser att utvecklas. Det som vore viktigt är det at båda hamnarna har ett rimligt samarbete för att informera varandra vad man gör och inte i i onödan konkurrera, utan i stället se på en vettig arbetsfördelning, säger Jern.

Större synlighet

Just med de här projektet är det ändå inte fråga om direkt konkurrens, eftersom det är rätt olika produktioner. I Björnö hamn i Kristinestad planeras framställning av svavelfri eller lågsvavelhatig fartygsdiesel av tung olja och i Kaskö planerar Vapoägda Forest Btl en biobränslefabrik med trä som huvudsaklig råvara. Men enligt Jern är poängen med samarbete att garantera en större synlighet.

- Det är ju väldigt stor konkurrens i Finland mellan de olika hamnarna vi har. Samtidigt är ett dilemma för de flesta hamnarna att de är väldigt små, speciellt i ett internationellt perspektiv. För att få en synlighet och kunna sticka upp måste man har lite mera massa bakom sig och då är det bättre att två hamnar marknadsför sig gemensamat än var och en skilt för sig.

Vad är Björnö hamns styrka och vad är Kaskö hamns styrka?

- Björnöns stora styrka är den djupa farleden, man kan komma in med väldigt stora fartyg. Kaskös fördel är att hamnen är väldigt livligt trafikerad om man ser på antalet inlöp och utlöp av fartyg och de har en väldigt väletablerad infrastruktur i hamnen och ett väldigt stort hamnområde.

Biobränsleanläggningen i Kaskö kan ge 120 jobb. Kaskö stad beslöt i våras beställa miljökonsekvensutredning för projektet och reserverade 210 000 euro i budgeten för det.