Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Leklagets lektips: Trasiga faxen och videokonferensen

Från 2013
Uppdaterad 31.07.2013 13:32.

Den här veckan plockar vi fram två nya versioner av en av de mest bekanta lekarna, nämligen Trasiga telefonen. Den leken är för all del rolig, men om sällskapet inte är så stort hålls telefonen lätt lite väl intakt. Då kan ni istället prova på Trasiga faxen.

För att leka Trasiga faxen krävs papper och penna. Först sätter lekdeltagarna sig i något slags ordningsföljd, till exempel i en ring. Så ska en av deltagarna tänka ut någonting – en aktivitet, sak, person eller plats – och sedan teckna en bild av detta någonting på ett papper.

Därefter ges teckningen över till nästa lekdeltagare, som sedan tecknar en egen version av det han eller hon uppfattar att bilden föreställer, och ger sedan sin bild till näste man.

Så fortsätter processen tills alla i sällskapet har tecknat en bild. Den sista tecknaren visar upp sin bild för hela sällskapet, och berättar vad den föreställer. Sist men inte minst kan alla bilderna jämföras med varandra.

Liksom Trasiga telefonen har Trasiga faxen inga vinnare eller förlorare. Leken leks för blotta glädjens skull. Det samma gäller nästa version, som vi till exempel kan kalla Trasiga videokonferensen.

För att leka Trasiga videokonferensen krävs inga tillbehör, men ett visst utrymme för rörelse. Precis som i Trasiga faxen ställer sällskapet upp sig i något slags ordningsföljd, till exempel i en ring. Och precis som i Trasiga faxen tänker en av lekdeltagarna ut någonting – till exempel en person eller aktiviteten. Men nu ska han inte teckna detta någonting, utan istället presentera det som en charad, en pantomim.

Så nu ställer han sig inför de andra i sällskapet, och spelar upp sitt meddelande med gester och rörelser, men utan ljud. Men det är nu endast den som står näst i tur som får se på charaden – alla andra blundar.

När charaden är slutförd, ska förstås den som nyss fick titta på spektaklet överta scenen och försöka vidarebefordra meddelandet i en egen pantomimversion som bara därpå följande lekdeltagare får se. Och på så vis fortsätter leken tills rundan når siste man, som får visa sin charad för hela sällskapet, och säga vad han eller hon uppfattar att budskapet är.

Trasiga faxen och Trasiga videokonferensen är enkla och underhållande aktiviteter för sällskap av alla de slag.

Ormbett