Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stort oljeutsläpp överraskade byggprojekt i Närpes

Uppdaterad 22.07.2013 07:46.
Bildtext Byggarbetsplatsen för Mittistan-projektet (arkivbild)

Marken under det som ska bli Mittistan-fastigheten i Närpes var mer förorenad av olja än man räknat med och saneringsarbetet blev omfattande. På platsen stod tidigare en bensinstation.

Så här säger tekniska direktören Edd Grahn.
- Vi har hamnat att köra bort mera av den här jordmassan till Teuva och Björneborg. Vi har kört bort cirka 6000 ton med skadat material, säger tekniska direktören Edd Grahn i Närpes.

Programmet är inte längre tillgängligt
Oljespill i Närpes
Oljespill i Närpes - Spela upp på Arenan

Cirka 500 ton förorenad mark hade de räknat med att hitta under den gamla bensinstationen, men nu blev det alltså tiofalt mer.
- Orsaken till att det blev mera var att man hittade olja på sådana ställen där det inte borde ha funnits. Jordmånen var väldigt besvärlig då där var stora stenar och humusjord och oljan hade sökt sig mellan stenarna och kommit ganska djupt. Hade det varit berg hade det varit betydligt mindre att sanera bort.

Det betyder samtidigt att arbetet blev dyrare än beräknat, cirka 200 000 euro i extra utgifter. Företagaren som drev bensinstationen gick i konkurs, därför är det inte möjligt att få någon ersättning av dem. Närpes stad räknar ändå med att få tillbaka summan i form av bidrag från bensinbolagens oljeskyddsfond.

- Det finns en så kallad oljeskyddsfond som bensinbolagen tillhandahåller och betalar in i, för sådana områden som saneras. Man har möjlighet att söka bidrag från den här fonden och det kommer vi givetvis att göra. Vi har sökt en del och kommer att komplettera ansökan när vi fått det färdigt och vet hur mycket det egentligen kommer att kosta, säger tekniska direktören Edd Grahn i Närpes.

Läs också: Byggboom råder i Närpes centrum (8.7.2013)