Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Arbetslösheten ökar i Egentliga Finland

Från 2013
Dörren till en TE-byrå.

I slutet av juni hade arbets- och näringskraftsbyrån i Egentliga Finland 27 200 arbetssökande. Antalet steg med 3 200 personer under juni månad.

En orsak är alla nyutexaminerade som träder ut på arbetsmarknaden i juni och att många visstidsanställningar avslutas i juni.

Arbetslösheten i slutet av juni var 11,2 procent av hela arbetskraften i landskapet, vilket är nästan två procentenheter mer än vid samma tidpunkt i fjol. Arbetslöshetsgraden i hela landet är 10,9 procent.

3 700 personer under 25 år är arbetslösa i landskapet, vilket är 22 procent fler än i fjol. Också antalet långtidsarbetslösa har ökat. Antalet långtidsarbetslösa ökar kraftigast i Åboland och i Saloregionen.

Samtidigt som arbetslösheten ökar minska också antalet lediga arbetsplatser. Arbets- och näringskraftbyrån hade i slutet av juni 4 300 lediga arbetsplatser, vilket är 1 500 stycken - alltså nio procent - färre än vid samma tidpunkt ifjol.