Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Katastrofalt att göra kyrkan mer frikopplad"

Från 2013
Bildtext Ärkebiskop emeritus John Vikström betonar att staten och kyrkan redan i dag är mycket åtskilda.
Bild: Yle

Olav S Melin vid den finlandssvenska tankesmedjan Magma efterlyste häromdagen att alla band borde klippas av mellan stat och kyrka.

Ärkesbiskop emeritus John Vikström säger ändå till Yle Nyheter att han inte vill se en helt självständig folkkyrka utan kopplingar till stat och kommuner.

Enligt Vikström är det till exempel ytterst viktigt att staten fortsätter uppbära kyrkoskatt också i fortsättningen, i stället för att man låter kyrkans medlemmar betala för sitt medlemskap via en skild inbetalning.

- Skulle man i dag avskaffa kyrkoskatten skulle det vara en katastrof för kyrkans ekonomi. Den saken är helt klar.

Inkomsterna skulle alltså minska om betalningarna var fristående från beskattningen, tror ärkebiskop emeritus. Kanske fler skulle gå ur kyrkan, eller välja att betala mindre för sitt medlemskap. Allt från gudstjänster till diakoni och ungdomsverksamhet kunde då påverkas negativt.

Kyrkan får dessutom samfundsskatt av samhället. Men också den kunde minska om kyrkan blev ännu mer frikopplad från det sekulära samhället.

- Motiveringen för att kyrkan i dagens läge får av samfundsskatten är det att kyrkan handhar begravningsväsendet och sköter en del gamla kulturhistoriskt viktiga byggnader, påpekar Vikström.

Inget intresse för begravningsväsendet

John Vikström anser att kyrkan kunde frånsäga sig begravningsväsendet; kommunerna borde ta över, säger han.

- Alltså kyrkan har inget intresse att hålla begravningsväsendet. Med glatt sinne skulle vi överlåta det åt kommunerna.

Vikström tycker att det skulle vara klarare så här, istället för att belasta kyrkan med den här funktionen. Kyrkan kunde alltså bara sköta själva jordfästningsceremonin och inte allt det praktiska runt omkring.

- Den del som kyrkan nu får av samfundsskatten räcker inte till för att bekosta alla begravningar, så kyrkan får lägga till av egna medel. Det här orsakar en del irritation.

Yle Nyheter kontaktade i går eftermiddags Kommunförbundet för att få en kommentar på ärkebiskop emeritus förslag men förbundet funderar ännu på hur de ska svara. I ett preliminärt utlåtande är de ändå skeptiska till att ge kommunerna mer uppgifter att utföra.

Folkkyrka - inte statskyrka

Vikström vill också betona att Finland inte längre har en statskyrka, vilket flera finländare ännu verkar tro.

- År 1869 fick kyrkan en egen lag, på 1940-talet en kyrkostyrelse och i slutet av 1990-talet så avskaffades de sista resterna av statskyrkosystemet, säger Vikström.

Fram till dess hade landets regering formellt makt över kyrkan. Domkapitlen var då ännu statliga organ och presidenten utnämnde biskoparna.

- Men allt det där avskaffades. Jag tycker att det skulle vara önskvärt att folk småningom skulle få klart för sig att vi inte har en statskyrka utan att kyrkan står på egna ben, påpekar han.