Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Svartåbor: Vi vill ha kommunalt vatten!

Från 2013
Uppdaterad 25.07.2013 14:52.
Bildtext Från vänster Pirjo Törnroos, Tapio Salo och Maria Holopainen.
Bild: Yle/Tove Virta

Det finns ingen orsak att förbjuda Svartåborna att dricka sitt vatten. Det är budskapet från myndigheterna till de som bor i närheten av den gamla soptippen i Svartå. Men Svartåborna är inte övertygade - det finns många tecken på att dricksvattnet inte är rent och att det kan komma från soptippen. Så nu vill de ha kommunalt vatten.

Radio Vega Västnyland: Svartåborna oroar sig över dricksvattenkvaliteten i brunnar intill soptippen

Programmet är inte längre tillgängligt

I det lilla biblioteket i Svartå fylls de flesta stolarna en sommarkväll. Ämnet är angeläget, många är mycket bekymrade. Det handlar om deras hushållsvatten, och om den gamla soptippen i Svartå. På onsdag kväll diskuterade Svartåbor, Raseborgs stads hälsoinspektör Ingegerd Grünn-Maja och en representant från NTM-centralen, Tapio Salo.

En man berättar om det nya köket som dekorerats med en 25 liters vattendunk på diskbordet. En annan nämner om den nya varmvattenberedaren som inte alls kan användas. En tredje duschar inte barnen alls i vattnet.

Vattenproven är nu rena

Det har nyligen tagits tre prov från olika brunnar i området. Det första visade på för höga halter av det giftiga naftalen, ett ämne som kommer in i kroppen inte bara genom att man dricker vattnet, utan också genom huden om man till exempel duschar. Men de två senare proven var rena. De olika resultaten berodde på att det första provet inte var rätt, att provtagningsinstrument eller dylikt inte varit tillräckligt rena.

Maria Holopainen, som också ledde debatten, är tveksam. Hon förundrar sig över att det första provet tagits då det varit mycket vått väder, medan de två andra tagits i torrväder. Hon menar på att det hon såg på den gamla soptippen gott kan tänkas svämma över vid regn och på det sättet hamna ner i grundvattnet. Därav det första provresultatet.

- Vi följer med vattenkvaliteten och situationen, säger hälsoinspektör Grünn-Maja.

Pirjo Törnroos bor i en av de hus vars brunnar har och sedan länge har haft höga värden av många olika typers lösningsmedel.
- Vi dricker inte vattnet. Varje dag bär vi vatten i kanistrar från Räddningsverkets gård, säger hon.

Pirjo har bott med sin familj i huset i 27 år, men från år 2006 har vattnets undersökts.

- Sedan dess har det varit lösningsmedel av olika sort i vattnet. Och nu har ett av ämnenas halter stigit rejält, så det går år fel håll, säger Törnroos.

Bildtext Maria Holopainen visar en bildserie från hur det ser ut på den gamla soptippen.
Bild: Yle/Tove Virta

Både Grünn-Maja och Salo är tydliga med att det inte finns någon orsak att inte dricka vattnet just nu, det finns inga bevis på att det är hälsovådligt.

- Det tycks vara svårt att bevisa varifrån lösningsmedlen i vårt vatten kommit ifrån, säger Pirjo Törnroos efter att Tapio Salo från NTM-centralen sagt att det inte alls är säkert att de kommer från avstjälpningsplatsen. Däremot hade hälsoinspektören sagt åt Grönroos att de höga halterna eventuellt kan bero på soptippen.

Många i publiken håller inte med och berättar istället om vatten som luktar illa, är gulfärgat och om olika mer eller mindre giftiga ämnen som dumpats på soptippen innan den stängdes. Många minns de stora mängder förorenad jord som transporterades till soptippen från det gamla växthusområdet i Karis (Hermans växthus). Den mest förorenade jorden fördes ändå till problemavfallsmottagningar på annat håll.

- Men det är nog allmänt känt att vattnet i närheten av Svartå bruk innehåller metaller, säger Tapio Salo och hänvisar till den gamla bruksindustrin. Han säger också att det är mycket svårt att veta hur grundvattenådrorna går.

En tripp till soptippen

Maria Holopainen har innan mötet gått en promenad på soptippsområdet och fotograferat brunt vatten i stora pölar, grön mönja och rör som till sist leder ut i Bruksträsket.

- NTM-centralen gjorde den bedömningen då vi gav lov för att stänga soptippen på det sätt som gjordes, att de ämnen som kommer från den gamla soptippen inte påverkar till exempel grundvattnet i någon märkbar utsträckning, säger Salo.

Myndigheterna har gränsvärden på hur mycket det får finnas av vart och ett ämne innan vattnet kan anses hälsovådligt. Men då det finns lite av till exempel många olika lösningsmedel så är det ingen som har koll på vilka ämnen som reagerar med varandra och kanske kan vara giftiga tillsammans. Det kallas cocktaileffekten.

- Ingen kan svara på om cocktaileffekten gör att att vattnet är säkert att använda, det kunde jag inte få svar på idag, det är inte ens undersökt, säger Holopainen.

Mot slutet av kvällen, då det kommit många vinkar om att vattnet kanske inte är helt rent, höjs allt fler röster:

- Vi vill ha kommunalt vatten! Och det ska inte kosta oss någonting – den ansvariga ska betala!

- Och soptippen bort som förorenar, säger Maria Holopainen.

Bildtext På ett fotografi ser man tydligt de lager som ska skydda farliga ämnen att spridas.
Bild: Yle7Tove Virta

Hon berättar också om att staden, via Jan Gröndahl, lovat hålla ett möte i slutet av augusti om vattnet och soptippen i Svartå.

- Vi hoppas att både NTM-centralen och staden de förstår vår oro över det här problemet, säger Holopainen.

Läs mer:

21.9.2011 Jordmassor från gamla växthus i Karis hamnade i Svartå

12.3.2013 Soptippen i Svartå dras med höga halter av fosfor och järn

9.4.2013 Aktiva kolfilter avlägsnar bekämpningsmedlet atrazin från Svartås grundvatten