Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

”Vi får kanske aldrig veta orsaken till fiskdöden”

Från 2013
Uppdaterad 26.07.2013 14:12.
Bildtext På ytan verkar allting lungt i Tessjö å.
Bild: Yle / Oscar Gustafsson

Fiskdöden i Tessjö å är fortfarande ett mysterium. Biolog Magnus Östman säger att någon form av förgiftning troligen ligger bakom massdöden, men ibland får man aldrig veta vad som ligger bakom.

Biologen och chefredaktören för tidningen Finlands natur Magnus Östman bor i Tessjö, ett av samhällena som Tessjö å rinner igenom. Han såg inte själv någon död fisk i ån, men märkte att det fanns mycket fiskmåsar på en åker där de vanligtvis inte samlas. De hade kommit för att äta av den döda fisken.

Biologen Magnus Östman
Bildtext Magnus Östman
Bild: Yle/Oscar Gustafsson

Undersökningarna av vattnet i Tessjö å som rinner genom Lappträsk och Lovisa ger ingen förklaring till varför fiskar har dött och fortfarande dör i ån. Dessutom har man nu också hittat döda måsar och snäckor kring Tessjö å.

Det som undersökningarna av åvattnet hittills kommit fram till är att syrehalten i ån är bra. Det kan inte vara fråga om utsläpp av avloppsvatten, då skulle bakteriehalterna i ån vara höga och syrehalten låg.

Östmans teori är att det är frågan om någon form av gift som orsakat akut död hos fiskarna. Exempelvis bekämpningsmedel från jordbruket eller dylikt, men det kan bara de fortsatta undersökningarna bevisa.

Yle Nyheter Östnyland: Biolog Magnus Östman om fiskdöden i Tessjö å

Programmet är inte längre tillgängligt

Det har också tidigare skett massdöd bland fiskar i Östnyland. För ungefär tio år sedan dog många fiskar av syrebrist under isen i Lappträsket. Många fall av massdöd bland fåglar har också påträffats på Aspskärs naturskyddsområde utanför Lovisa. Sedan år 1992 har det förekommit fyra massdödsepisoder. Bland andra tordmule, tärnor och sillgrissla har dött i tio- och till och med hundratals.

I fallen med fågeldöden misstänkte man att giftiga alger låg bakom. En vildare teori är också att det skulle ligga bomber från de senaste krigen på havsbottnen, och de har med tiden börjat läcka kemiska gaser.